Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0263(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0237/2012

Forhandlinger :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Afstemninger :

PV 13/09/2012 - 11.12
CRE 13/09/2012 - 11.12
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 11/12/2012 - 8.12
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0348
P7_TA(2012)0477

Protokol
Onsdag den 12. september 2012 - Strasbourg

18. Gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem EU og Columbia og Peru ***I - Gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Bernd Lange (A7-0249/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Bernd Lange og Jörg Leichtfried forelagde deres betænkninger.

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Gabriel Mato Adrover (ordfører for udtalelse fra AGRI), Pablo Zalba Bidegain for PPE-Gruppen, Gianluca Susta for S&D-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, Franziska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jörg Leichtfried, Josefa Andrés Barea og Patrice Tirolien.

Talere: Karel De Gucht, Bernd Lange og Jörg Leichtfried.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.11 i protokollen af 13.9.2012 og punkt 11.12 i protokollen af 13.9.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik