Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0263(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0237/2012

Debatten :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Stemmingen :

PV 13/09/2012 - 11.12
CRE 13/09/2012 - 11.12
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 11/12/2012 - 8.12
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0348
P7_TA(2012)0477

Notulen
Woensdag 12 september 2012 - Straatsburg

18. Uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru ***I - Uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EU en Midden-Amerika ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Bernd Lange (A7-0249/2012)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Bernd Lange en Jörg Leichtfried leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gabriel Mato Adrover (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Pablo Zalba Bidegain, namens de PPE-Fractie, Gianluca Susta, namens de S&D-Fractie, Catherine Bearder, namens de ALDE-Fractie, Franziska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jörg Leichtfried, Josefa Andrés Barea en Patrice Tirolien.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht, Bernd Lange en Jörg Leichtfried.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.11 van de notulen van 13.9.2012 en punt 11.12 van de notulen van 13.9.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid