Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0263(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0237/2012

Debaty :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Głosowanie :

PV 13/09/2012 - 11.12
CRE 13/09/2012 - 11.12
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 11/12/2012 - 8.12
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0348
P7_TA(2012)0477

Protokół
Środa, 12 września 2012 r. - Strasburg

18. Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między UE a Kolumbią i Peru ***I - Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Bernd Lange (A7-0249/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Bernd Lange i Jörg Leichtfried przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Głos zabrali: Gabriel Mato Adrover (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Pablo Zalba Bidegain w imieniu grupy PPE, Gianluca Susta w imieniu grupy S&D, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Franziska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Jörg Leichtfried, Josefa Andrés Barea i Patrice Tirolien.

Głos zabrali: Karel De Gucht, Bernd Lange i Jörg Leichtfried.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.11 protokołu z dnia 13.9.2012 i pkt 11.12 protokołu z dnia 13.9.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności