Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0263(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0237/2012

Rozpravy :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Hlasovanie :

PV 13/09/2012 - 11.12
CRE 13/09/2012 - 11.12
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 11/12/2012 - 8.12
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0348
P7_TA(2012)0477

Zápisnica
Streda, 12. septembra 2012 - Štrasburg

18. Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi stanovených v Dohode o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru ***I - Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi stanovených v Dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Bernd Lange (A7-0249/2012)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Bernd Lange a Jörg Leichtfried uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Karel De Gucht (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gabriel Mato Adrover (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Pablo Zalba Bidegain v mene skupiny PPE, Gianluca Susta v mene skupiny S&D, Catherine Bearder v mene skupiny ALDE, Franziska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jörg Leichtfried, Josefa Andrés Barea a Patrice Tirolien.

Vystúpili : Karel De Gucht, Bernd Lange a Jörg Leichtfried.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.11 zápisnice zo dňa 13.9.2012 a bod 11.12 zápisnice zo dňa 13.9.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia