Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0263(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0237/2012

Debatter :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 11.12
CRE 13/09/2012 - 11.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 11/12/2012 - 8.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0348
P7_TA(2012)0477

Protokoll
Onsdagen den 12 september 2012 - Strasbourg

18. Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru ***I - Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen samt Colombia och Peru [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Bernd Lange (A7-0249/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Bernd Lange och Jörg Leichtfried redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talare: Gabriel Mato Adrover (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Pablo Zalba Bidegain för PPE-gruppen, Gianluca Susta för S&D-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jörg Leichtfried, Josefa Andrés Barea och Patrice Tirolien.

Talare: Karel De Gucht, Bernd Lange och Jörg Leichtfried.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.11 i protokollet av den 13.9.2012 och punkt 11.12 i protokollet av den 13.9.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy