Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 12. září 2012 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 3.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 4.Stav Unie (rozprava)
 5.Prohlášení předsednictví
 6.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 87a odst. 6 a čl. 88 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)
 7.Hlasování
  7.1.Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.2.Správa některých celních kvót Společenství pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.3.Dovoz olivového oleje a jiných zemědělských produktů pocházejících z Turecka, pokud jde o přenesené a prováděcí pravomoci, které mají být uděleny Komisi ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.4.Změna Dohody o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.5.Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody mezi ES a Novým Zélandem *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.6.Opatření ve vztahu k zemím, které umožňují neudržitelný rybolov, za účelem zachování populací ryb ***I (hlasování)
  7.7.Společná organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury ***I (hlasování)
  7.8.Výroční zpráva Rady pro Evropský parlament o společné zahraniční a bezpečnostní politice (hlasování)
  7.9.Zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů (hlasování)
  7.10.Reforma společné rybářské politiky (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Politická situace v Rumunsku (rozprava)
 12.Návrhy na vytvoření Evropské bankovní unie (EBU) (rozprava)
 13.Vyloučení některých zemí z celních preferencí ***I (rozprava)
 14.Mezivládní dohody uzavřené mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky ***I (rozprava)
 15.Členství ve výborech a delegacích
 16.Režimy jakosti zemědělských produktů ***I (rozprava)
 17.Evropské fondy sociálního podnikání ***I – Evropské fondy rizikového kapitálu ***I (rozprava)
 18.Provádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru ***I – Provádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou ***I (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (179 kb) Prezenční listina (63 kb)    Jmenovitá hlasování (1049 kb) 
 
Zápis (206 kb) Prezenční listina (52 kb) Výsledky hlasování (415 kb) Jmenovitá hlasování (515 kb) 
 
Zápis (239 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (534 kb) Jmenovitá hlasování (1068 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí