Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 12. september 2012 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 4.Liidu olukord (arutelu)
 5.Presidentuuri avaldus
 6.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 87a lõige 6 ja artikli 88 lõike 4 punkt d)
 7.Hääletused
  7.1.Kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.2.Teatavate ühenduse tariifikvootide avamine ja haldamine kvaliteetse veiseliha, samuti sealiha, kodulinnuliha, nisu ja meslini ning kliide, peprede ja muude töötlusjääkide suhtes ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.3.Türgist imporditav oliiviõli ja muud põllumajandustooted seoses komisjonile antavate delegeeritud ja rakendusvolitustega ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.4.EÜ ja Austraalia vaheline leping vastavushindamise, sertifikaatide ja märgiste vastastikuse tunnustamise kohta *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.5.ELi ja Uus-Meremaa vaheline leping vastavushindamise vastastikuse tunnustamise kohta *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.6.Kalavarude kaitseks võetavad teatavad meetmed seoses mittesäästvat kalapüüki lubavate riikidega ***I (hääletus)
  7.7.Kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühine korraldus ***I (hääletus)
  7.8.Nõukogu aastaaruanne Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta (hääletus)
  7.9.Kalavarude kaitse ja säästev kasutamine (hääletus)
  7.10.Ühise kalanduspoliitika reformi käsitlev üldine teatis (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Poliitiline olukord Rumeenias (arutelu)
 12.Euroopa pangaliitu käsitlevad ettepanekud (arutelu)
 13.Teatavate riikide väljajätmine kaubandussoodustustest ***I (arutelu)
 14.Liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitlev teabevahetuse mehhanism ***I (arutelu)
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 16.Põllumajandustoodete kvaliteedikavad ***I (arutelu)
 17.Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid ***I - Euroopa riskikapitalifondid ***I (arutelu)
 18.ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine ***I - ELi ja Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine ***I (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (176 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (1049 kb) 
 
Protokoll (174 kb) Kohalolijate nimekiri (52 kb) Hääletustulemused (358 kb) Nimelise hääletuse tulemused (491 kb) 
 
Protokoll (232 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletustulemused (340 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1067 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika