Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 12. syyskuuta 2012 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 4.Unionin tila (keskustelu)
 5.Puhemiehen julkilausuma
 6.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohta ja 88 artiklan 4 kohdan d alakohta)
 7.Äänestykset
  7.1.Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  7.2.Korkealaatuista naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja rukiin sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden hallinto ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  7.3.Komissiolle Turkista peräisin olevan oliiviöljyn ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tuonnin alalla siirretty säädösvalta ja täytäntöönpanovalta ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  7.4.Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, todistusten ja merkintöjen vastavuoroista tunnustamista koskeva EY:n ja Australian välinen sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  7.5.Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskeva EY:n ja Uuden-Seelannin välinen sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  7.6.Muun kuin kestävän kalastuksen sallivien maiden osalta toteutettavat toimenpiteet kalakantojen säilyttämiseksi ***I (äänestys)
  7.7.Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely ***I (äänestys)
  7.8.Neuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta (äänestys)
  7.9.Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen (äänestys)
  7.10.Yhteisen kalastuspolitiikan uudistus (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Romanian poliittinen tilanne (keskustelu)
 12.Euroopan pankkiunionia koskevat ehdotukset (keskustelu)
 13.Kauppaetuuksien poistaminen tietyiltä valtioilta ***I (keskustelu)
 14.Energian alalla tehdyt jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenväliset sopimukset ***I (keskustelu)
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 16.Maataloustuotteiden laatujärjestelmät ***I (keskustelu)
 17.Eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot ***I - Eurooppalaiset riskipääomarahastot ***I (keskustelu)
 18.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano ***I - EU:n ja Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano ***I (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (178 kb) Läsnäololista (63 kb)    Nimenhuutoäänestykset (1049 kb) 
 
Pöytäkirja (175 kb) Läsnäololista (52 kb) Äänestysten tulokset (343 kb) Nimenhuutoäänestykset (534 kb) 
 
Pöytäkirja (238 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (324 kb) Nimenhuutoäänestykset (1072 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö