Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2012 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.L-Istat tal-Unjoni (dibattitu)
 5.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 6.Atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 87a(6) u Artikolu 88(4)(d) tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.2.L-amministrazzjoni ta' ċerti kwoti tat-tariffa Komunitarja għal-laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja u għal-laħam tal-majjal, il-laħam tat-tjur, il-qamħ u l-maħlut, u tipi ta' nuħħala, il-frak iebes u fdalijiet oħra ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.3.Importazzjonijiet ta’ żejt taż-żebbuġa u prodotti agrikoli oħra mit-Turkija fir-rigward tas-setgħat ta’ delegazzjoni u implimentazzjoni li se jingħataw lill-Kummissjoni ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.4.Emenda tal-Ftehim dwar l-għarfien reċiproku fir-rigward tal-istima tal-konformità, iċ-ċertifikati u l-immarkar bejn il-KE u l-Awstralja *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.5.Ftehim UE/New Zealand dwar l-għarfien reċiproku fir-rigward tal-istima tal-konformità *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.6.Ċerti miżuri fir-rigward ta’ pajjiżi li jippermettu sajd mhux sostenibbli għall-iskop tal-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut ***I (votazzjoni)
  7.7.L-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura ***I (votazzjoni)
  7.8.Ir-Rapport Annwali mill-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (votazzjoni)
  7.9.L-obbligi tar-rappurtar skont ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skont il-PKS (votazzjoni)
  7.10.Ir-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.Is-sitwazzjoni politika fir-Rumanija (dibattitu)
 12.Proposti għal Unjoni Bankarja Ewropea (UBE) (dibattitu)
 13.L-esklużjoni ta' għadd ta' pajjiżi mill-preferenzi kummerċjali ***I (dibattitu)
 14.Ftehimiet intergovernattivi bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija ***I (dibattitu)
 15.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 16.L-iskemi tal-kwalità tal-prodotti agrikoli ***I (dibattitu)
 17.Fondi ta’ Intraprenditorija Soċjali Ewropej ***I - Fondi Ewropej ta' Kapital ta' Riskju ***I (dibattitu)
 18.L-implimentazzjoni tal-klawsola ta' salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù ***I - L-implimentazzjoni tal-klawżola ta' salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali ***I (dibattitu)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (179 kb) Lista tal-Membri preżenti (63 kb)    Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1049 kb) 
 
Minuti (218 kb) Lista tal-Membri preżenti (52 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (370 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (498 kb) 
 
Minuti (248 kb) Lista tal-Membri preżenti (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (612 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1069 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza