Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 12 september 2012 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 4.Staat van de Unie (debat)
 5.Verklaring van de Voorzitter
 6.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 87 bis, lid 6, en artikel 88, lid 4, letter d, van het Reglement)
 7.Stemmingen
  7.1.Minimumnormen voor de rechten en de bescherming van slachtoffers van misdrijven en voor slachtofferhulp ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.2.Beheer van communautaire tariefcontingenten voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.3.Invoer van olijfolie en andere landbouwproducten uit Turkije, wat de aan de Commissie te verlenen gedelegeerde bevoegdheden en uitvoeringsbevoegdheden betreft ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.4.Overeenkomst EG-Australië inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling, certificaten en markeringen *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.5.Overeenkomst EG-Nieuw-Zeeland inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.6.Maatregelen met het oog op de instandhouding van de visbestanden ten aanzien van landen die niet-duurzame visserij toelaten ***I (stemming)
  7.7.Gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten ***I (stemming)
  7.8.Jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (stemming)
  7.9.Instandhouding en duurzame exploitatie van de visbestanden (stemming)
  7.10.Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Politieke situatie in Roemenië (debat)
 12.Voorstellen voor een Europese Bankenunie (EBU) (debat)
 13.Uitsluiten van bepaalde landen van handelspreferenties ***I (debat)
 14.Intergouvernementele overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied ***I (debat)
 15.Samenstelling commissies en delegaties
 16.Kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten ***I (debat)
 17.Europese sociaalondernemerschapsfondsen ***I - Europese durfkapitaalfondsen ***I (debat)
 18.Uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru ***I - Uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EU en Midden-Amerika ***I (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (178 kb) Presentielijst (63 kb)    Hoofdelijke stemming (1049 kb) 
 
Notulen (172 kb) Presentielijst (52 kb) Uitslag van de stemming (397 kb) Hoofdelijke stemming (500 kb) 
 
Notulen (244 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (328 kb) Hoofdelijke stemming (1066 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid