Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 12 septembrie 2012 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 3.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 4.Starea Uniunii (dezbatere)
 5.Declaraţia Preşedintelui
 6.Comunicarea Preşedintelui
 7.Votare
  
7.1.Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.2.Modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceag și tărâțe, brizuri și alte reziduuri ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.3.Importul de ulei de măsline și de alte produse agricole din Turcia în ceea ce privește competențele delegate și competențele de executare care trebuie conferite Comisiei ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.4.Acordul privind recunoaşterea reciprocă în materie de evaluare a conformităţii, de certificate şi de marcaje dintre Comunitatea Europeană şi Australia *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.5.Acordul dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.6.Anumite măsuri aplicabile țărilor care permit pescuitul nedurabil, în scopul conservării stocurilor de pește ***I (vot)
  
7.7.Organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor obținute din pescuit şi din acvacultură ***I (vot)
  
7.8.Raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind politica externă și de securitate comună (vot)
  
7.9.Conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole (vot)
  
7.10.Reforma politicii comune în domeniul pescuitului - comunicare generală (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 11.Situația politică din România (dezbatere)
 12.Propuneri pentru o Uniune bancară europeană (EBU) (dezbatere)
 13.Modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile ***I (dezbatere)
 14.Acordurile interguvernamentale dintre statele membre şi ţări terţe în domeniul energiei ***I (dezbatere)
 15.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 16.Sistemele din domeniul calităţii produselor agricole ***I (dezbatere)
 17.Fondurile europene de antreprenoriat social ***I - Fondurile europene cu capital de risc ***I (dezbatere)
 18.Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între UE și Republica Columbia și Republica Peru ***I - Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane, prevăzute în Acordul de asociere dintre UE și America Centrală ***I (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 20.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (185 kb) Listă de prezență (63 kb)    Voturi prin apel nominal (1049 kb) 
 
Proces-verbal (220 kb) Listă de prezență (52 kb) Rezultatele voturilor (378 kb) Voturi prin apel nominal (505 kb) 
 
Proces-verbal (265 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (515 kb) Voturi prin apel nominal (1131 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate