Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 12. september 2012 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 4.Stanje Unije (razprava)
 5.Izjava predsedujočega
 6.Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 87a(6) in člen 88(4) Poslovnika
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Minimalni standardi na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Upravljanje določenih tarifnih kvot Skupnosti za visoko kakovostno goveje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Uvoz oljčnega olja in drugih kmetijskih proizvodov iz Turčije, kar zadeva prenesena in izvedbena pooblastila, ki se podelijo Komisiji ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti, certifikatov in oznak med Evropsko skupnostjo in Avstralijo *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.6.Ukrepi za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova ***I (glasovanje)
  
7.7.Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva ***I (glasovanje)
  
7.8.Letno poročilo Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki (glasovanje)
  
7.9.Ohranjevanje in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov (glasovanje)
  
7.10.Reforma skupne ribiške politike (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Politične razmere v Romuniji (razprava)
 12.Predlogi za Evropsko bančno unijo (EBU) (razprava)
 13.Izločitev držav s seznama držav, upravičenih do trgovinskih preferencialov ***I (razprava)
 14.Medvladni sporazumi med državami članicami in tretjimi državami na področju energije ***I (razprava)
 15.Sestava odborov in delegacij
 16.Sheme kakovosti kmetijskih proizvodov ***I (razprava)
 17.Evropski skladi za socialno podjetništvo ***I - Evropski skladi tveganega kapitala ***I (razprava)
 18.Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o prosti trgovini med EU ter Kolumbijo in Perujem ***I - Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko ***I (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (174 kb) Seznam navzočih (63 kb)    Izid poimenskega glasovanja (1049 kb) 
 
Zapisnik (205 kb) Seznam navzočih (52 kb) Izidi glasovanj (373 kb) Izid poimenskega glasovanja (515 kb) 
 
Zapisnik (232 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (508 kb) Izid poimenskega glasovanja (1125 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov