Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 12 september 2012 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 4.Tillståndet i unionen (debatt)
 5.Uttalande av talmannen
 6.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 87a.6 och 88.4 d i arbetsordningen)
 7.Omröstning
  
7.1.Miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Import av olivolja och andra jordbruksprodukter från Turkiet när det gäller delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter som ska ges kommissionen ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Avtal om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse, intyg och märkning mellan EG och Australien *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Avtal om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse mellan EG och Nya Zeeland *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Vissa åtgärder i fråga om länder som tillåter ohållbart fiske i syfte att bevara fiskbestånd ***I (omröstning)
  
7.7.Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter ***I (omröstning)
  
7.8.Årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (omröstning)
  
7.9.Bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna (omröstning)
  
7.10.Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Den politiska situationen i Rumänien (debatt)
 12.Förslag om en europeisk bankunion (EBU) (debatt)
 13.Tillbakadragande av handelspreferenser för vissa länder ***I (debatt)
 14.Mellanstatliga avtal på energiområdet mellan medlemsstaterna och tredjeländer ***I (debatt)
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning
 16.Kvalitetsordningar för jordbruksprodukter ***I (debatt)
 17.Europeiska fonder för socialt företagande ***I - Europeiska riskkapitalfonder ***I (debatt)
 18.Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru ***I - Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika ***I (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (178 kb) Närvarolista (63 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1049 kb) 
 
Protokoll (175 kb) Närvarolista (52 kb) Omröstningsresultat (395 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (494 kb) 
 
Protokoll (239 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (326 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1068 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy