Indiċi 
Minuti
PDF 248kWORD 218k
L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2012 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.L-Istat tal-Unjoni (dibattitu)
 5.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 6.Atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 87a(6) u Artikolu 88(4)(d) tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.2.L-amministrazzjoni ta' ċerti kwoti tat-tariffa Komunitarja għal-laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja u għal-laħam tal-majjal, il-laħam tat-tjur, il-qamħ u l-maħlut, u tipi ta' nuħħala, il-frak iebes u fdalijiet oħra ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.3.Importazzjonijiet ta’ żejt taż-żebbuġa u prodotti agrikoli oħra mit-Turkija fir-rigward tas-setgħat ta’ delegazzjoni u implimentazzjoni li se jingħataw lill-Kummissjoni ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.4.Emenda tal-Ftehim dwar l-għarfien reċiproku fir-rigward tal-istima tal-konformità, iċ-ċertifikati u l-immarkar bejn il-KE u l-Awstralja *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.5.Ftehim UE/New Zealand dwar l-għarfien reċiproku fir-rigward tal-istima tal-konformità *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.6.Ċerti miżuri fir-rigward ta’ pajjiżi li jippermettu sajd mhux sostenibbli għall-iskop tal-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut ***I (votazzjoni)
  7.7.L-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura ***I (votazzjoni)
  7.8.Ir-Rapport Annwali mill-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (votazzjoni)
  7.9.L-obbligi tar-rappurtar skont ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skont il-PKS (votazzjoni)
  7.10.Ir-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.Is-sitwazzjoni politika fir-Rumanija (dibattitu)
 12.Proposti għal Unjoni Bankarja Ewropea (UBE) (dibattitu)
 13.L-esklużjoni ta' għadd ta' pajjiżi mill-preferenzi kummerċjali ***I (dibattitu)
 14.Ftehimiet intergovernattivi bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija ***I (dibattitu)
 15.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 16.L-iskemi tal-kwalità tal-prodotti agrikoli ***I (dibattitu)
 17.Fondi ta’ Intraprenditorija Soċjali Ewropej ***I - Fondi Ewropej ta' Kapital ta' Riskju ***I (dibattitu)
 18.L-implimentazzjoni tal-klawsola ta' salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù ***I - L-implimentazzjoni tal-klawżola ta' salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali ***I (dibattitu)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin intbagħtu lill-Parlament:

Regolament ta’ delega tal-Kummissjoni (UE) ta’ 5.7.2012 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti ta' swaps ta' inadempjenza tal-kreditu fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-metodu tal-kalkolu tal-waqgħa fil-valur għal ishma likwidi u strumenti finanzjarji oħra - C(2012)4530 - skadenza : 05.08.2012
irreferut lill-kumitat responsabbli : ECON

Regolament ta’ delega tal-Kummissjoni (UE) ta’ 5.7.2012 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti ta’ swaps ta' inadempjenza tal-kreditu fir-rigward tad-definizzjonijiet, il-kalkolu ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes netti, swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani koperti, livelli limitu ta’ notifika, livelli limitu ta’ likwidità għas-sospensjoni tar-restrizzjonijiet, waqgħat sinifikanti fil-valur tal-istrumenti finanzjarji u avvenimenti avversi - C(2012)4529 - skadenza : 05.10.2012
irreferut lill-kumitat responsabbli : ECON

Regolament ta’ delega tal-Kummissjoni (UE) ta’ 12.7.2012 li jissupplimenta r-Regolament (KE) 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli ta’ proċedura dwar multi imposti fuq l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq inklużi regoli dwar id-dritt tad-difiża u dispożizzjonijiet temporali - C(2012)4787 - skadenza : 12.10.2012
irreferut lill-kumitat responsabbli : ECON

Regolament ta’ delega tal-Kummissjoni (UE) ta’ 12.7.2012 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar enerġetiku tal-bozoz tal-elettriku u l-unitajiet tat-tidwil - C(2012)4641 - skadenza : 12.09.2012
irreferut lill-kumitat responsabbli : ITRE


3. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għall-mases u d-dimensjonijiet tal-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D016964/03 - 2012/2771(RPS) - skadenza: 25/10/2012)
irreferut responsabbli: IMCO

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-rekwiżiti essenzjali fir-rigward tat-tagħmir ta' komunikazzjoni bir-radju fuq il-baħar maħsub biex jintuża fuq vapuri non-SOLAS u biex ikun parti mis-Sistema Marittima Globali għall-Periklu u s-Sigurtà (GMDSS) (D018898/02 - 2012/2759(RPS) - skadenza: 26/10/2012)
irreferut responsabbli: ITRE

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... dwar l-awtorizzazzjoni ta' indikazzjoni dwar l-effetti tal-ikel fuq is-saħħa u li tirreferi għat-tnaqqis tar-riskju ta' mard (D019041/03 - 2012/2735(RPS) - skadenza: 25/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: JURI, IMCO

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema ta' “l-operat u l-immaniġġjar tat-traffiku” tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea u li temenda d-Deċiżjoni 2007/756/KE (D019163/02 - 2012/2761(RPS) - skadenza: 25/10/2012)
irreferut responsabbli: TRAN

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE lil Deterġenti tal-Ħasil tal-Ħwejjeġ Industrijali u Istituzzjonali (D019245/03 - 2012/2760(RPS) - skadenza: 26/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE lil Deterġenti għall-Magni Awtomatiċi tal-Ħasil tal-Platti Industrijali u Istituzzjonali (D019246/03 - 2012/2762(RPS) - skadenza: 26/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda l-Annessi IV u XII għad-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (Direttiva Kwadru) (D020136/03 - 2012/2778(RPS) - skadenza: 23/11/2012)
irreferut responsabbli: IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1332/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-enżimi tal-ikel fir-rigward tal-miżuri ta' tranżizzjoni (D020182/03 - 2012/2753(RPS) - skadenza: 25/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar in-nuqqas ta’ inklużjoni tal-bifentrin għall-prodotti tat-tip 18 fl-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (D020512/02 - 2012/2748(RPS) - skadenza: 25/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Direttiva tal-Kummissjoni .../…/UE li temenda ċerti intestaturi tal-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D020513/02 - 2012/2749(RPS) - skadenza: 26/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Direttiva tal-Kummissjoni .../…/UE li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex testendi l-inklużjoni tas-sustanza attiva aċidu nonanojku fl-Anness I tagħha għall-prodotti tat-tip 2 (D020514/01 - 2012/2750(RPS) - skadenza: 26/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Direttiva tal-Kummissjoni .../…/UE li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex is-cis-Trikos-9-en jiġi inkluż bħala sustanza attiva fl-Anness I tagħha (D020515/01 - 2012/2751(RPS) - skadenza: 26/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Direttiva tal-Kummissjoni .../…/UE li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex iċ-ċjanur tal-idroġenu jiġi inkluż bħala sustanza attiva fl-Anness I tagħha (D020516/02 - 2012/2752(RPS) - skadenza: 26/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Direttiva tal-Kummissjoni .../…/UE li tikkoreġi l-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (D020517/01 - 2012/2747(RPS) - skadenza: 26/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’Mejju 2009 dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma’ pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (D020706/02 - 2012/2754(RPS) - skadenza: 25/10/2012)
irreferut responsabbli: INTA

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/88/UE dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema tal-"kontroll-kmand u sinjalazzjoni" tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea (D020736/02 - 2012/2731(RPS) - skadenza: 25/10/2012)
irreferut responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... dwar mira tal-Unjoni għat-tnaqqis tas-Salmonella enteritidis u s-Salmonella typhimurium f'qatgħat tad-dundjani, kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D020748/05 - 2012/2779(RPS) - skadenza: 25/11/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Direttiva tal-Kummissjoni .../…/UE li temenda d-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista ta’ prodotti marbuta mad-difiża (D020808/02 - 2012/2764(RPS) - skadenza: 27/10/2012)
irreferut responsabbli: IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni dwar metodu komuni ta’ sikurezza għall-monitoraġġ li għandu jiġi applikat mill-impriżi ferrovjarji u l-maniġers tal-infrastruttura wara li jirċievu ċertifikat tas-sikurezza jew awtorizzazzjoni tas-sikurezza u minn entitajiet responsabbli mill-manutenzjoni (D020816/03 - 2012/2733(RPS) - skadenza: 25/10/2012)
irreferut responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni dwar metodu komuni ta’ sikurezza għas-superviżjoni mill-awtoritajiet nazzjonali ta’ sikurezza wara l-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ sikurezza jew awtorizzazzjoni ta’ sikurezza (D020817/03 - 2012/2732(RPS) - skadenza: 25/10/2012)
irreferut responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-użu tax-xiropp tal-poligliċitol f'bosta kategoriji tal-ikel (D020925/05 - 2012/2756(RPS) - skadenza: 25/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandard Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) 7 u l-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 32 (D020960/01 - 2012/2763(RPS) - skadenza: 25/10/2012)
irreferut responsabbli: ECON
opinjoni: JURI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 10 u l-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 11, l-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 12, l-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 27 (2011) u l-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 28 (2011) (D020961/01 - 2012/2757(RPS) - skadenza: 24/10/2012)
irreferut responsabbli: ECON
opinjoni: JURI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità Nru 12, l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju Nru 1 u 13, u l-Interpretazzjoni Nru 20 tal-Kumitat Internazzjonali tal-Interpretazzjoni tar-Rappurtar Finanzjarju (D020962/01 - 2012/2772(RPS) - skadenza: 27/10/2012)
irreferut responsabbli: ECON
opinjoni: JURI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza lir-Repubblika Franċiża biex tidderoga mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1332/2011 fir-rigward tal-użu ta’ verżjoni ġdida tas-softwer tas-sistema ta' evitar ta’ kolliżjonijiet fl-ajru (ACAS II) fuq ċerti inġenji tal-ajru mibnija ġodda (D020967/02 - 2012/2745(RPS) - skadenza: 25/10/2012)
irreferut responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda r-Regolament (UE) Nru 142/2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE fir-rigward ta’ ċerti kampjuni u oġġetti li huma eżentati mill-verifiki veterinarji fil-fruntiera skont dik id-Direttiva (D021116/05 - 2012/2736(RPS) - skadenza: 25/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jistabbilixxi kriterji li jiddeterminaw meta l-ħġieġ mormi ma jibqax jitqies bħala skart skont id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D021153/01 - 2012/2741(RPS) - skadenza: 25/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għal aċibenżolar-S-metil, amisulbrom, ċjażofammid, diflufenikan, dimossistrobina, metossifenożid u nikotina f’ċerti prodotti jew fuqhom (D021273/02 - 2012/2730(RPS) - skadenza: 18/09/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda l-Anness X tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista ta' testijiet rapidi (D021301/03 - 2012/2737(RPS) - skadenza: 25/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda r-Regolament (KE) nru 1924/2006 fir-rigward tal-lista ta' indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni mogħtija fuq l-ikel (D021335/02 - 2012/2738(RPS) - skadenza: 25/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: JURI, IMCO

- Direttiva tal-Kummissjoni .../…/UE li temenda d-Direttiva 2006/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liċenzji tas-sewqan (D021370/03 - 2012/2770(RPS) - skadenza: 27/10/2012)
irreferut responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal lampi direzzjonali, lampi b'dajowd li jemetti d-dawl u t-tagħmir relatat (D021781/04 - 2012/2773(RPS) - skadenza: 21/11/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta'direttiva tal-Kummissjoni .../…/UE li temenda d-Direttiva 2006/17/KE rigward ċerti rekwiżiti tekniċi għall-ittestjar tat-tessuti u taċ-ċelluli umani (D021797/01 - 2012/2740(RPS) - skadenza: 25/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 808/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni (D021806/01 - 2012/2734(RPS) - skadenza: 25/10/2012)
irreferut responsabbli: ITRE

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom (D021920/01 - 2012/2743(RPS) - skadenza: 25/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1031/2010 għall-elenkar ta’ pjattaforma tal-irkant li trid tinħatar mir-Renju Unit (D021963/03 - 2012/2765(RPS) - skadenza: 27/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-użu tad-dimetilpolisilossan (E 900) bħala aġent għal kontra r-ragħwa fis-supplimenti tal-ikel (D021994/02 - 2012/2768(RPS) - skadenza: 28/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-użu tax-xama' tan-naħal (E 901), ix-xama' tal-karnawba (E 903), ix-xellak (E 904) u x-xama' mikrokristallina (E 905) fuq ċerti frott (D021995/02 - 2012/2775(RPS) - skadenza: 22/11/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-użu ta' Estratti tal-klin (E 392) fil-mili ta’ għaġin niexef mimli (D021996/02 - 2012/2776(RPS) - skadenza: 22/11/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda l-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-użu tas-sulfiti tad-diossidu tal-kubrit (E 220-228) u l-alġinat tal-Propan-1, 2-diol (E 405) f'xarbiet b'bażi ta' most tal-għeneb iffermentat (D021997/02 - 2012/2774(RPS) - skadenza: 22/11/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1881/2006 fir-rigward tal-livelli massimi għall-aflatossini fit-tin imqadded (D021998/02 - 2012/2758(RPS) - skadenza: 27/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva 97/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-miżuri kontra l-emissjoni ta’ inkwinanti ta’ gass u partikolati minn magni tal-kombustjoni interna li għandhom jigu installati f’makkinarju mobbli mhux tat-triq (D022036/01 - 2012/2755(RPS) - skadenza: 25/10/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 fejn jidħlu t-teknoloġiji innovattivi sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u kummerċjali (D022573/01 - 2012/2777(RPS) - skadenza: 23/11/2012)
irreferut responsabbli: IMCO


4. L-Istat tal-Unjoni (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-President tal-Kummissjoni: L-Istat tal-Unjoni

José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, li – wara li l-President ħabbar li l-Qorti Kostituzzjonali Federal Ġermaniż ċaħdet ir-rikors kontra l-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà – wieġeb ukoll għal mistoqsija “karta blu” ta' Philippe Lamberts, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, li, min-naħa tiegħu, irreaġixxa għat-tweġiba ta' Daniel Cohn-Bendit, Martin Callanan f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Marina Yannakoudakis, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFD, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Jörg Leichtfried, u Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President

Tkellem Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat.

Tkellem Andreas Mavroyiannis (President fil-kariga tal-Kunsill).

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Mario Mauro, Zita Gurmai, Marianne Thyssen, Graham Watson, John Bufton, Enrique Guerrero Salom, Danuta Maria Hübner, Ana Gomes, Francesco Enrico Speroni, Anni Podimata, Andrew Duff, Rui Tavares, Jean-Pierre Audy, Nikolaos Salavrakos, Marisa Matias, Juan Fernando López Aguilar, Herbert Reul, Catherine Trautmann, Daniel Hannan, Philippe Lamberts, Othmar Karas u Krisztina Morvai.

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Glenis Willmott, Andrey Kovatchev, Angelika Werthmann, Raül Romeva i Rueda, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Miranda, Diogo Feio, Jörg Leichtfried, Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Kristiina Ojuland, Sergio Gaetano Cofferati, Tunne Kelam u Edite Estrela.

Tkellem José Manuel Barroso.

Tkellmu Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, Martin Callanan f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Gay Mitchell u Jacek Protasiewicz, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFD, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Elmar Brok, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Nigel Farage, li wieġbu, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, u Nigel Farage dwar punt ta' ordni li wieġeb il-President.

Tkellem José Manuel Barroso.

Id-dibattitu ngħalaq.


5. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar l-attakk fuq il-konsulat Amerikan f'Benghazi, fejn inqatel l-ambaxxatur Amerikan. Ikkundanna dan l-att ta' terroriżmu u wera s-solidarjetà tal-Parlament lill-awtoritajiet tal-Istati Uniti tal-Amerika.

PRESIDENZA: Georgios PAPASTAMKOS
Viċi President

Tkellmet Ana Gomes biex tingħaqad mal-President fid-diskors tiegħu.


6. Atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 87a(6) u Artikolu 88(4)(d) tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President stqarr dan li ġej:

Fis-seduta ta' nhar it-Tnejn il-10 ta' Settembru, tħabbret rakkomandazzjoni tal-Kumitat TRAN biex ma jiġix oppost l-abbozz ta' miżura ta' implimentazzjoni, kif ukoll rakkomandazzjoni tal-Kumitat AGRI biex ma jiġix oppost att delegat (punt 12 tal- Minuti ta' 10.9.2012).

Peress li ma ġiet espressa l-ebda oppożizzjoni għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet fi żmien l-iskadenza ta' 24 siegħa stabbilita fl-Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura.

Konsegwentement, dawn ir-rakkomandazzjonijiet tqiesu bħala approvati, b'seħħ mill-11 ta' Settembru 2012, u d-deċiżjonijiet se jiġu ppubblikati fit-Testi Adottati tas-sessjoni tal-lum.

°
° ° °

Tkellem Christian Ehler, President tad-Delegazzjoni għar-Relazzjonijiet mal-Istati Uniti, dwar l-attakk fuq il-konsultat Amerikan f'Benghazi.


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. Standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità [COM(2011)0275 - C7-0127/2011- 2011/0129(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Korapporteurs: Antonyia Parvanova u Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI U ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0327)


7.2. L-amministrazzjoni ta' ċerti kwoti tat-tariffa Komunitarja għal-laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja u għal-laħam tal-majjal, il-laħam tat-tjur, il-qamħ u l-maħlut, u tipi ta' nuħħala, il-frak iebes u fdalijiet oħra ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 774/94 li jiftaħ u jipprovdi l-amministrazzjoni ta' ċerti kwoti tat-tariffa Komunitarja għal-laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja u għal-laħam tal-majjal, il-laħam tat-tjur, il-qamħ u l-maħlut, u tipi ta' nuħħala, il-frak iebes u fdalijiet oħra [COM(2011)0906 - C7-0524/2011- 2011/0445(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0212/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0328)

Vital Moreira, (rapporteur), ippropona li tiġi posposta l-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva, b'konformità mal-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament qabel mal-proposta. B'hekk ġiet riferuta lura għal rikonsiderazzjoni lill-kumitat responsabbli.


7.3. Importazzjonijiet ta’ żejt taż-żebbuġa u prodotti agrikoli oħra mit-Turkija fir-rigward tas-setgħat ta’ delegazzjoni u implimentazzjoni li se jingħataw lill-Kummissjoni ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2008/97, (KE) Nru 779/98 u (KE) Nru 1506/98 fil-qasam ta’ importazzjonijiet ta’ żejt taż-żebbuġa u prodotti agrikoli oħra mit-Turkija fir-rigward tas-setgħat ta’ delegazzjoni u implimentazzjoni li se jingħataw lill-Kummissjoni [COM(2011)0918 - C7-0005/2012- 2011/0453(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0209/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0329)

Vital Moreira, (rapporteur), ippropona li tiġi posposta l-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva, b'konformità mal-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament qabel mal-proposta. B'hekk ġiet riferuta lura għal rikonsiderazzjoni lill-kumitat responsabbli.


7.4. Emenda tal-Ftehim dwar l-għarfien reċiproku fir-rigward tal-istima tal-konformità, iċ-ċertifikati u l-immarkar bejn il-KE u l-Awstralja *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja li temenda l-Ftehim dwar l-għarfien reċiproku fir-rigward tal-istima tal-konformità, iċ-ċertifikati u l-immarkar bejn il-Komunitá Ewropea u l-Awstralja [12124/2010 - C7-0057/2012- 2010/0146(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0211/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0330)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.5. Ftehim UE/New Zealand dwar l-għarfien reċiproku fir-rigward tal-istima tal-konformità *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u n-New Zealand li jemenda l-Ftehim dwar l-għarfien reċiproku fir-rigward tal-istima tal-konformità bejn il-Komunità Ewropea u n-New Zealand [12126/2010 - C7-0058/2012- 2010/0139(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0210/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0331)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.6. Ċerti miżuri fir-rigward ta’ pajjiżi li jippermettu sajd mhux sostenibbli għall-iskop tal-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti miżuri fir-rigward ta’ pajjiżi li jippermettu sajd mhux sostenibbli għall-iskop tal-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut [COM(2011)0888 - C7-0508/2011- 2011/0434(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0332)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0332)


7.7. L-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura [COM(2011)0416 - C7-0197/2011- 2011/0194(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0333)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0333)

Intervent

João Ferreira, li talab għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet dwar l-emenda 164 (sar b'dan il-metodu).


7.8. Ir-Rapport Annwali mill-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali mill-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni [2012/2050(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A7-0252/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0334)

Interventi

Elmar Brok, li ppropona l-emendi orali għall-emendi 2, 3, 4, 6, 7, 9 u għall-paragrafi 84 u 104 (l-emendi orali kollha inżammu ħlief dik dwar il-paragrafu 104, li ġiet opposta minn iktar minn erbgħin membru kienu kontra l-kunsiderazzjoni tagħha).

Charalampos Angourakis, li talab għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet dwar il-mozzjoni għal riżoluzzjoni (saret b'dan il-metodu).


7.9. L-obbligi tar-rappurtar skont ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skont il-PKS (votazzjoni)

Rapport dwar l-Obbligi tar-Rappurtar skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2371/2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd [2011/2291(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Carl Haglund (A7-0225/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0335)

Intervent

Mario Pirillo, li talab għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet dwar il-paragrafu 4 (saret b'dan il-metodu).


7.10. Ir-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd (votazzjoni)

Rapport dwar ir-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd – Komunikazzjoni Ġenerali [2011/2290(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0336)

Intervent

Chris Davies, li talab għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet dwar l-emenda 2 (saret b'dan il-metodu).


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Antonyia Parvanova u Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A7-0244/2012

Jens Rohde, Iva Zanicchi, Oreste Rossi, Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Josef Weidenholzer, Emer Costello, Marina Yannakoudakis, Charles Tannock, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, James Nicholson, Elena Oana Antonescu, Daniel Hannan u Syed Kamall

Rapport Pat the Cope Gallagher - A7-0146/2012

Salvatore Iacolino, Charles Tannock, Julie Girling, Jim Higgins, Peter Jahr u Elena Băsescu

Rapport Struan Stevenson - A7-0217/2012

Charles Tannock, Paul Murphy, Julie Girling, Jim Higgins u Elena Băsescu

Rapport Elmar Brok - A7-0252/2012

Charles Tannock, Norica Nicolai, Ewald Stadler, Sergio Gaetano Cofferati, Janusz Władysław Zemke, Adam Bielan, Jan Kozłowski, Andrzej Grzyb u Elena Băsescu

Rapport Carl Haglund - A7-0225/2012

Charles Tannock, Jim Higgins u Elena Băsescu

Rapport Nikolaos Salavrakos - A7-0253/2012

Andrea Zanoni, Charles Tannock, Jim Higgins, Elena Băsescu, Chris Davies u Julie Girling.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.25 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Paolo De Castro, President tal-Kumitat AGRI, għarraf li ma kienx preżenti waqt is-seduti tal-10 u l-11 ta' Settembru 2012, tat-12 u t-13 ta' Settembru 2011 u tal-20 u l-21 ta' Settembru 2010, minħabba l-parteċipazzjoni tiegħu fil-Kunsilli informali li saru f'dawk id-dati, rispettivament f'Ċipru, fil-Polonja u fil-Belġju.

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


11. Is-sitwazzjoni politika fir-Rumanija (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni politika fir-Rumanija

Il-President ta merħba, f'isem il-Parlament, lil Valeriu Stefan Zgonea, President tal-Kamra tad-Deputati tar-Rumanija, u lil Dan Sova, Ministru għar-Relazzjonijiet mal-Parlament, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.

Andreas Mavroyiannis (President fil-kariga tal-Kunsill) u Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Ioan Mircea Paşcu, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Petru Constantin Luhan, Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Vasilica Viorica Dăncilă, Charalampos Angourakis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Daniël van der Stoep Membru mhux affiljat, Cristian Dan Preda, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Ioan Enciu, Cătălin Sorin Ivan, Norica Nicolai, Judith Sargentini, Véronique Mathieu, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Claudiu Ciprian Tănăsescu, Juan Fernando López Aguilar, Ulrike Lunacek, Raffaele Baldassarre, Kinga Göncz, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Ildikó Gáll-Pelcz, Rui Tavares, Monica Luisa Macovei, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Victor Boştinaru, Corina Creţu, Jacek Protasiewicz, Birgit Sippel, Pino Arlacchi u Graham Watson, dan tal-aħħar dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Renate Weber, Corneliu Vadim Tudor u Kinga Gál.

Tkellemet Viviane Reding.

PRESIDENZA: Georgios PAPASTAMKOS
Viċi President

Tkellem Andreas Mavroyiannis.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Proposti għal Unjoni Bankarja Ewropea (UBE) (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000151/2012) imressqa minn Sharon Bowles, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: Proposti għal Unjoni Bankarja Ewropea (UBE) (B7-0360/2012)

Sharon Bowles daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija.

Tkellmu Jean-Paul Gauzès f'isem il-Grupp PPE, Elisa Ferreira f'isem il-Grupp S&D, Sylvie Goulard f'isem il-Grupp ALDE, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ivo Strejček f'isem il-Grupp ECR, Godfrey Bloom f'isem il-Grupp EFD, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ewald Stadler Membru mhux affiljat, Marianne Thyssen, Peter Simon, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Ashley Fox, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Corien Wortmann-Kool, George Sabin Cutaş, Vicky Ford, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Syed Kamall, Jean-Paul Gauzès u Sylvie Goulard dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, Mario Borghezio, Nikolaos Chountis, Werner Langen, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Vicky Ford, Antolín Sánchez Presedo, Tadeusz Cymański, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Sławomir Witold Nitras, Pablo Zalba Bidegain, Sergio Gaetano Cofferati, Othmar Karas, Astrid Lulling u Jean-Pierre Audy.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Ildikó Gáll-Pelcz, Gunnar Hökmark, Phil Prendergast, Charalampos Angourakis, Mojca Kleva, João Ferreira, Elena Băsescu u Sławomir Witold Nitras.

Tkellem Michel Barnier.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Sharon Bowles, f'isem il-Kumitat ECON, Lejn Unjoni Bankarja (B7-0457/2012)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.17 tal- Minuti ta' 13.9.2012.


13. L-esklużjoni ta' għadd ta' pajjiżi mill-preferenzi kummerċjali ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 fir-rigward tal-esklużjoni ta' għadd ta' pajjiżi mil-lista ta' reġjuni jew stati li kkonkludew in-negozjati [COM(2011)0598 - C7-0305/2011- 2011/0260(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: David Martin (A7-0207/2012)

David Martin ippreżenta r-rapport tiegħu.

PRESIDENZA: Jacek PROTASIEWICZ
Viċi President

Tkellem Karel De Gucht (Membru tal-Kummissjoni)

Tkellmu Christofer Fjellner f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Syed Kamall, Bernd Lange f'isem il-Grupp S&D, Niccolò Rinaldi f'isem il-Grupp ALDE, Franziska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Vital Moreira, Paul Murphy, Maria Badia i Cutchet u Michael Cashman.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" João Ferreira u Patrice Tirolien.

Tkellmu Karel De Gucht u David Martin.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.6 tal- Minuti ta' 13.9.2012.


14. Ftehimiet intergovernattivi bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi mekkaniżmu ta' skambju ta' informazzjoni fir-rigward tal-ftehimiet intergovernattivi bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija [COM(2011)0540 - C7-0235/2011- 2011/0238(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Krišjānis Kariņš (A7-0264/2012)

Krišjānis Kariņš ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Marietta Giannakou (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Pilar del Castillo Vera f'isem il-Grupp PPE, u Bernd Lange f'isem il-Grupp S&D.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Tkellmu Jürgen Creutzmann f'isem il-Grupp ALDE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp ECR, Niki Tzavela f'isem il-Grupp EFD, Gaston Franco, András Gyürk, Silvia-Adriana Ţicău, Romana Jordan, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz u Alajos Mészáros.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu u Niki Tzavela.

Tkellmu Günther Oettinger u Krišjānis Kariņš.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.7 tal- Minuti ta' 13.9.2012.


15. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp S&D, il-Parlament ratifika n-nominazzjonijiet li ġejjin:

Kumitat BUDG: Vojtěch Mynář

Kumitat CONT: Zuzana Brzobohatá

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Bjelorussja: Vojtěch Mynář minflok Richard Falbr

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja: Richard Falbr.


16. L-iskemi tal-kwalità tal-prodotti agrikoli ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskemi tal-kwalità tal-prodotti agrikoli [COM(2010)0733 - C7-0423/2010- 2010/0353(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)

Iratxe García Pérez ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellem Dacian Cioloş (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Herbert Dorfmann f'isem il-Grupp PPE, Paolo De Castro f'isem il-Grupp S&D, Britta Reimers f'isem il-Grupp ALDE, Alyn Smith f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Elisabeth Köstinger, Richard Ashworth f'isem il-Grupp ECR, Giancarlo Scottà f'isem il-Grupp EFD, Diane Dodds, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, George Lyon, Hynek Fajmon, Jacek Włosowicz, Elisabeth Köstinger, Spyros Danellis, Riikka Manner, James Nicholson u Julie Girling.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Giovanni La Via, Elena Băsescu, Seán Kelly, João Ferreira, Rareş-Lucian Niculescu u Maria do Céu Patrão Neves.

Tkellmu Dacian Cioloş u Iratxe García Pérez.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.8 tal- Minuti ta' 13.9.2012.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.30 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00)

PRESIDENZA: Alexander ALVARO
Viċi President

17. Fondi ta’ Intraprenditorija Soċjali Ewropej ***I - Fondi Ewropej ta' Kapital ta' Riskju ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi ta’ Intraprenditorija Soċjali Ewropej [COM(2011)0862 - C7-0489/2011- 2011/0418(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Fondi Ewropej ta' Kapital ta' Riskju [COM(2011)0860 - C7-0490/2011- 2011/0417(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

Sophie Auconie u Philippe Lamberts ippreżentaw ir-rapporti.

Tkellem Karel De Gucht (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Pervenche Berès (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Dimitar Stoyanov (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Danuta Maria Hübner f'isem il-Grupp PPE, Saïd El Khadraoui f'isem il-Grupp S&D, Olle Schmidt f'isem il-Grupp ALDE, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kay Swinburne f'isem il-Grupp ECR, Claudio Morganti f'isem il-Grupp EFD, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz u Sari Essayah.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu u Petru Constantin Luhan.

Tkellmu Karel De Gucht, Sophie Auconie u Philippe Lamberts.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.9 tal- Minuti ta' 13.9.2012 u punt 11.10 tal- Minuti ta' 13.9.2012.


18. L-implimentazzjoni tal-klawsola ta' salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù ***I - L-implimentazzjoni tal-klawżola ta' salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jimplimenta l-klawsola ta' salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja u l-Peru [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Bernd Lange (A7-0249/2012)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jimplimenta l-klawżola ta' salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Amerika Ċentrali min-naħa l-oħra [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Bernd Lange u Jörg Leichtfried ippreżentaw ir-rapporti tagħhom.

Tkellem Karel De Gucht (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Gabriel Mato Adrover (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Pablo Zalba Bidegain f'isem il-Grupp PPE, Gianluca Susta f'isem il-Grupp S&D, Catherine Bearder f'isem il-Grupp ALDE, Franziska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Jörg Leichtfried, Josefa Andrés Barea u Patrice Tirolien.

Tkellmu Karel De Gucht, Bernd Lange u Jörg Leichtfried.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.11 tal- Minuti ta' 13.9.2012 u punt 11.12 tal- Minuti ta' 13.9.2012.


19. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" OJJE 493.542).


20. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.30.

Klaus Welle

László Surján

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka,

Osservaturi

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Avviż legali - Politika tal-privatezza