Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0136(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0055/2012

Внесени текстове :

A7-0055/2012

Разисквания :

PV 13/09/2012 - 7
CRE 13/09/2012 - 7

Гласувания :

PV 13/09/2012 - 11.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0349

Протокол
Четвъртък, 13 септември 2012 г. - Страсбург

7. Някои позволени начини на ползване на осиротели произведения ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои позволени начини на ползване на осиротели произведения [COM(2011)0289 - C7-0138/2011- 2011/0136(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg представи доклада.

Изказа се John Dalli (член на Комисията).

Изказаха се: Sabine Verheyen (докладчик по становището на комисията CULT), Marielle Gallo, от името на групата PPE, Petra Kammerevert, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Christian Engström, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Charalampos Angourakis, Raffaele Baldassarre, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders (докладчик по становището на комисията IMCO), Helga Trüpel, Inês Cristina Zuber, Marco Scurria, Evelyn Regner, Piotr Borys и Alexandra Thein.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alajos Mészáros, Iosif Matula, Zoltán Bagó, Silvia-Adriana Ţicău и Jacek Włosowicz.

Изказаха се: John Dalli и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Изказаха се Marie-Christine Vergiat, която направи лично изявление и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg относно това последно изявление.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.13 от протокола от 13.9.2012.

Правна информация - Политика за поверителност