Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0136(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0055/2012

Indgivne tekster :

A7-0055/2012

Forhandlinger :

PV 13/09/2012 - 7
CRE 13/09/2012 - 7

Afstemninger :

PV 13/09/2012 - 11.13
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0349

Protokol
Torsdag den 13. september 2012 - Strasbourg

7. Godkendte anvendelser af forældreløse værker ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker [COM(2011)0289 - C7-0138/2011- 2011/0136(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg forelagde sin betænkning.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Sabine Verheyen (ordfører for udtalelse fra CULT), Marielle Gallo for PPE-Gruppen, Petra Kammerevert for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Christian Engström for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Charalampos Angourakis, Raffaele Baldassarre, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders (ordfører for udtalelse fra IMCO), Helga Trüpel, Inês Cristina Zuber, Marco Scurria, Evelyn Regner, Piotr Borys og Alexandra Thein.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alajos Mészáros, Iosif Matula, Zoltán Bagó, Silvia-Adriana Ţicău og Jacek Włosowicz.

Talere: John Dalli og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Marie-Christine Vergiat tog ordet for en personlig bemærkning og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg om det sidste indlæg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.13 i protokollen af 13.9.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik