Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0136(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0055/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0055/2012

Keskustelut :

PV 13/09/2012 - 7
CRE 13/09/2012 - 7

Äänestykset :

PV 13/09/2012 - 11.13
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0349

Pöytäkirja
Torstai 13. syyskuuta 2012 - Strasbourg

7. Orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista [COM(2011)0289 - C7-0138/2011- 2011/0136(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg esitteli laatimansa mietinnön.

John Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sabine Verheyen (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marielle Gallo PPE-ryhmän puolesta, Petra Kammerevert S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Christian Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Charalampos Angourakis, Raffaele Baldassarre, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Helga Trüpel, Inês Cristina Zuber, Marco Scurria, Evelyn Regner, Piotr Borys ja Alexandra Thein.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alajos Mészáros, Iosif Matula, Zoltán Bagó, Silvia-Adriana Ţicău ja Jacek Włosowicz.

Puheenvuorot: John Dalli ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Puheenvuorot: Marie-Christine Vergiat antaakseen henkilökohtaisen lausuman ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg edeltävästä puheenvuorosta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2012, kohta 11.13.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö