Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0136(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0055/2012

Teksty złożone :

A7-0055/2012

Debaty :

PV 13/09/2012 - 7
CRE 13/09/2012 - 7

Głosowanie :

PV 13/09/2012 - 11.13
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0349

Protokół
Czwartek, 13 września 2012 r. - Strasburg

7. Dozwolone możliwości wykorzystywania utworów osieroconych ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych [COM(2011)0289 - C7-0138/2011- 2011/0136(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał John Dalli (członek Komisji).

Głos zabrali: Sabine Verheyen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Marielle Gallo w imieniu grupy PPE, Petra Kammerevert w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Christian Engström w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Charalampos Angourakis, Raffaele Baldassarre, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Helga Trüpel, Inês Cristina Zuber, Marco Scurria, Evelyn Regner, Piotr Borys i Alexandra Thein.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alajos Mészáros, Iosif Matula, Zoltán Bagó, Silvia-Adriana Ţicău i Jacek Włosowicz.

Głos zabrali: John Dalli i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Głos zabrały: Marie-Christine Vergiat w sprawie osobistej i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg na temat tej uwagi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.13 protokołu z dnia 13.9.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności