Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2276(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0251/2012

Внесени текстове :

A7-0251/2012

Разисквания :

PV 13/09/2012 - 8
CRE 13/09/2012 - 8

Гласувания :

PV 13/09/2012 - 11.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0340

Протокол
Четвъртък, 13 септември 2012 г. - Страсбург

8. 18-и доклад относно „по-доброто законотворчество“ - Прилагане на принципите насубсидиарност и пропорционалност (2010 г.) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно 18-ия доклад относно „по-доброто законотворчество“ — Прилагане на принципите на субсидиарност и пропорционалност (2010 г.) [2011/2276(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sajjad Karim (A7-0251/2012)

Sajjad Karim представи доклада.

Изказа се John Dalli (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander ALVARO
Заместник-председател

Изказаха се: Evelyn Regner (докладчик по становището на комисията AFCO), Sebastian Valentin Bodu, от името на групата PPE, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Edvard Kožušník, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Tadeusz Zwiefka, Zita Gurmai, Alexandra Thein, Vicky Ford, Frank Vanhecke, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Tomasz Piotr Poręba, Tadeusz Cymański, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák и Francisco Sosa Wagner.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: John Dalli и Sajjad Karim.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.4 от протокола от 13.9.2012.

Правна информация - Политика за поверителност