Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2276(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0251/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0251/2012

Keskustelut :

PV 13/09/2012 - 8
CRE 13/09/2012 - 8

Äänestykset :

PV 13/09/2012 - 11.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0340

Pöytäkirja
Torstai 13. syyskuuta 2012 - Strasbourg

8. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista EU:n säädöskäytäntöön koskeva 18. vuosikertomus (2010) (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista EU:n säädöskäytäntöön koskevasta 18. vuosikertomuksesta (2010) [2011/2276(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sajjad Karim (A7-0251/2012)

Sajjad Karim esitteli laatimansa mietinnön.

John Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander ALVARO

Puheenvuorot: Evelyn Regner (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sebastian Valentin Bodu PPE-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Edvard Kožušník ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Tadeusz Zwiefka, Zita Gurmai, Alexandra Thein, Vicky Ford, Frank Vanhecke, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Tomasz Piotr Poręba, Tadeusz Cymański, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák ja Francisco Sosa Wagner.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrew Henry William Brons.

Puheenvuorot: John Dalli ja Sajjad Karim.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2012, kohta 11.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö