Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2276(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0251/2012

Teksty złożone :

A7-0251/2012

Debaty :

PV 13/09/2012 - 8
CRE 13/09/2012 - 8

Głosowanie :

PV 13/09/2012 - 11.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0340

Protokół
Czwartek, 13 września 2012 r. - Strasburg

8. 18. sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa – stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności (2010 r.) (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie 18. sprawozdania w sprawie lepszego stanowienia prawa – stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności (2010 r.) [2011/2276(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0251/2012)

Sajjad Karim przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał John Dalli (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Alexander ALVARO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Evelyn Regner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Sebastian Valentin Bodu w imieniu grupy PPE, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Edvard Kožušník w imieniu grupy ECR, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Tadeusz Zwiefka, Zita Gurmai, Alexandra Thein, Vicky Ford, Frank Vanhecke, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Tomasz Piotr Poręba, Tadeusz Cymański, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák i Francisco Sosa Wagner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: John Dalli i Sajjad Karim.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.4 protokołu z dnia 13.9.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności