Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2276(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0251/2012

Ingivna texter :

A7-0251/2012

Debatter :

PV 13/09/2012 - 8
CRE 13/09/2012 - 8

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 11.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0340

Protokoll
Torsdagen den 13 september 2012 - Strasbourg

8. 18:e rapporten om bättre lagstiftning – Tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna (2010) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om 18:e rapporten om bättre lagstiftning – Tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna (2010) [2011/2276(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sajjad Karim (A7-0251/2012)

Sajjad Karim redogjorde för sitt betänkande.

Talare: John Dalli (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Alexander ALVARO
Vice talman

Talare: Evelyn Regner (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Sebastian Valentin Bodu för PPE-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Edvard Kožušník för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Tadeusz Zwiefka, Zita Gurmai, Alexandra Thein, Vicky Ford, Frank Vanhecke, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Tomasz Piotr Poręba, Tadeusz Cymański, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák och Francisco Sosa Wagner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrew Henry William Brons.

Talare: John Dalli och Sajjad Karim.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.4 i protokollet av den 13.9.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy