Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 september 2012 - Strasbourg

9. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av grupperna PPE och Verts/ALE godkände parlamentet följande utnämningar:

delegationen för förbindelserna med Sydafrika: Jim Higgins i stället för Veronica Lope Fontagné

delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet: Jim Higgins i stället för Veronica Lope Fontagné

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Chile: Veronica Lope Fontagné i stället för Jim Higgins

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Veronica Lope Fontagné i stället för Jim Higgins

delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Karim Zeribi

särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt: Nicole Kiil-Nielsen

(Sammanträdet avbröts kl. 11.15, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy