Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0418(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0194/2012

Ingivna texter :

A7-0194/2012

Debatter :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 11.9
CRE 13/09/2012 - 11.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 12/03/2013 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0345
P7_TA(2013)0072

Protokoll
Torsdagen den 13 september 2012 - Strasbourg

11.9. Europeiska fonder för socialt företagande ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska fonder för socialt företagande [COM(2011)0862 - C7-0489/2011- 2011/0418(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0345)

Sophie Auconie (föredragande) föreslog, med åberopande av artikel 57.2 i arbetsordningen, att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände detta förslag. Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy