Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0417(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0193/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0193/2012

Συζήτηση :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2012 - 11.10
CRE 13/09/2012 - 11.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/03/2013 - 10.4
CRE 12/03/2013 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0346
P7_TA(2013)0071

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

11.10. Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου [COM(2011)0860 - C7-0490/2011- 2011/0417(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0346)

Ο Philippe Lamberts (εισηγητής) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Παρμεβαίνει ο Carl Schlyter, ο οποίος εκφράζει την απορία του για την απουσία του ασκούντος την Προεδρία του Συμβουλίου.

Το Σώμα συμφωνεί με αυτήν την πρόταση. Επομένως, το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου