Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0263(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0237/2012

Ingivna texter :

A7-0237/2012

Debatter :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 11.12
CRE 13/09/2012 - 11.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 11/12/2012 - 8.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0348
P7_TA(2012)0477

Protokoll
Torsdagen den 13 september 2012 - Strasbourg

11.12. Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0347)

Inlägg:

Jörg Leichtfried (föredragande) föreslog, med åberopande av artikel 57.2 i arbetsordningen, att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände detta förslag. Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy