Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0136(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0055/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0055/2012

Συζήτηση :

PV 13/09/2012 - 7
CRE 13/09/2012 - 7

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2012 - 11.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0349

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

11.13. Επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων [COM(2011)0289 - C7-0138/2011- 2011/0136(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0349)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0349)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου