Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0289(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0069/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0069/2011

Συζήτηση :

PV 09/05/2011 - 19
CRE 09/05/2011 - 19

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2011 - 11.12
CRE 10/05/2011 - 11.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/09/2012 - 11.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0205
P7_TA(2012)0350

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

11.14. Αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εισαγωγή αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν [COM(2010)0552 - C7-0322/2010- 2010/0289(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0069/2011)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 9 Μαΐου 2011 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.5.2011).

Η ψηφοφορία επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος είχε αναβληθεί στις 10 Μαΐου 2011 (σημείο 11.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.5.2011).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0350)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0350)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου