Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2788(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0425/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0351

Zápis
Čtvrtek, 13. září 2012 - Štrasburk

11.15. Situace v Sýrii (hlasování)
Doslovné záznamy

Rozprava se konala dne 11. září 2012 (bod 16 zápisu ze dne 11.9.2012).

Návrhy usnesení B7-0425/2012, B7-0433/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 a B7-0440/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0425/2012

(nahrazující B7-0425/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 a B7-0440/2012):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Elena Băsescu za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala za skupinu S&D,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner a Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2012)0351)

(Návrh usnesení B7-0433/2012 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Daniel Cohn-Bendit, aby předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 2, a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra proti tomuto návrhu.

Tento ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednávání vyslovilo více než 40 poslanců.

Právní upozornění - Ochrana soukromí