Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2788(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0425/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0351

Pöytäkirja
Torstai 13. syyskuuta 2012 - Strasbourg

11.15. Syyrian tilanne (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Keskustelu käytiin 11. syyskuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 11.9.2012, kohta 16).

Päätöslauselmaesitykset B7-0425/2012, B7-0433/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 ja B7-0440/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0425/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0425/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 ja B7-0440/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala S&D-ryhmän puolesta,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner ja Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0351)

(Päätöslauselmaesitys B7-0433/2012 raukesi.)

Puheenvuorot:
Daniel Cohn-Bendit esittääkseen kohtaan 2 suullisen tarkistuksen ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra vastustaakseen sitä.

Yli 40 jäsentä vastusti suullista tarkistusta, joten sitä ei hyväksytty.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö