Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2788(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0425/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0351

Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras

11.15. Padėtis Sirijoje (balsavimas)
Stenograma

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. rugsėjo 11 d. (punktas 16 protokolo 11.9.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0425/2012, B7-0433/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 ir B7-0440/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0425/2012

(keičiama B7-0425/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 ir B7-0440/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Elena Băsescu PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala S&D frakcijos vardu,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner ir Malika Benarab-Attou Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0351)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0433/2012 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Daniel Cohn-Bendit pasiūlė žodinį pakeitimą dėl 2 dalies, ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra nepritarė šiam pakeitimui.

Kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių prieštaravo šiam žodiniam pakeitimui, jis nebuvo priimtas.

Teisinė informacija - Privatumo politika