Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2788(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0425/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0351

Notulen
Donderdag 13 september 2012 - Straatsburg

11.15. Situatie in Syrië (stemming)
Volledige verslagen

Het debat heeft op 11 september 2012 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 11.9.2012).

Ontwerpresoluties B7-0425/2012, B7-0433/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 en B7-0440/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0425/2012

(ter vervanging van B7-0425/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 en B7-0440/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala, namens de S&D-Fractie,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner en Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0351)

(Ontwerpresolutie B7-0433/2012 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Daniel Cohn-Bendit om een mondeling amendement op paragraaf 2 in te dienen, en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, die daartegen bezwaar maakt.

Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid