Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2788(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0425/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0351

Protokół
Czwartek, 13 września 2012 r. - Strasburg

11.15. Sytuacja w Syrii (głosowanie)
CRE

Debata odbyła się dnia 11 września 2012 r. (pkt 16 protokołu z dnia 11.9.2012).
Projekty rezolucji B7-0425/2012, B7-0433/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 i B7-0440/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0425/2012

(zastępujący B7-0425/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 i B7-0440/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Elena Băsescu w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala w imieniu grupy S&D,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner i Malika Benarab-Attou w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2012)0351)

(Projekt rezolucji B7-0433/2012 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Daniel Cohn-Bendit, wnosząc poprawkę ustną do ust. 2, i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, by się jej przeciwstawić.

Ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu wspomnianej poprawki ustnej, nie została ona przyjęta

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności