Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2788(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0425/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0351

Proces-verbal
Joi, 13 septembrie 2012 - Strasbourg

11.15. Situaţia din Siria (vot)
CRE

Dezbaterea a avut loc la 11 septembrie 2012 (punctul 16 al PV din 11.9.2012).

Propuneri de rezoluţii B7-0425/2012, B7-0433/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 şi B7-0440/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0425/2012

(care înlocuieşte B7-0425/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 şi B7-0440/2012:

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Elena Băsescu, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala, în numele Grupului S&D,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner şi Malika Benarab-Attou, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2012)0351)

(Propunerea de rezoluţie B7-0433/2012 a devenit caducă.)

Intervenţii

Daniel Cohn-Bendit pentru a prezenta un amendament oral la punctul 2, şi José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra pentru a se opune reţinerii amendamentului.

Dat fiind că mai mult de patruzeci de deputaţi s-au opus luării în considerare a acestui amendament oral, acesta nu a fost reţinut.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate