Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2788(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0425/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0351

Zápisnica
Štvrtok, 13. septembra 2012 - Štrasburg

11.15. Situácia v Sýrii (hlasovanie)
Doslovný zápis

Rozprava sa konala 11. septembra 2012 (bod 16 zápisnice zo dňa 11.9.2012).

Návrhy uznesenia B7-0425/2012, B7-0433/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 a B7-0440/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0425/2012

(nahrádzajúci B7-0425/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 a B7-0440/2012):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Elena Băsescu v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala v mene skupiny S&D,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner a Malika Benarab-Attou v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2012)0351)

(Návrh uznesenia B7-0433/2012 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Daniel Cohn-Bendit, aby predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 2, a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, aby namietal proti tomuto návrhu.

Tento ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý, keďže sa proti jeho prijatiu vyslovilo viac než 40 poslancov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia