Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2788(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0425/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0351

Protokoll
Torsdagen den 13 september 2012 - Strasbourg

11.15. Situationen i Syrien (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Debatten hölls den 11 september 2012 (punkt 16 i protokollet av den 11.9.2012).

Resolutionsförslag B7-0425/2012, B7-0433/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 och B7-0440/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0425/2012

(ersätter B7-0425/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 och B7-0440/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Elena Băsescu för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala för S&D-gruppen,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner och Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0351)

(Resolutionsförslag B7-0433/2012 bortföll.)

Inlägg:

Daniel Cohn-Bendit lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 2; José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra motsatte sig detta förslag.

Detta muntliga ändringsförslag beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte detta.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy