Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2789(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0427/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2012 - 11.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0352

Протокол
Четвъртък, 13 септември 2012 г. - Страсбург

11.16. Използване на правосъдието в Русия за политически цели (гласуване)

Разискването се състоя на 11 септември 2012 г. (точка 17 от протокола от 11.9.2012 г).

Предложения за резолюция B7-0427/2012, B7-0430/2012, B7-0431/2012, B7-0434/2012, B7-0436/2012 и B7-0437/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0427/2012

(за замяна на B7-0427/2012, B7-0430/2012, B7-0431/2012, B7-0436/2012 и B7-0437/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Alojz Peterle, Roberta Angelilli и Надежда Нейнски, от името на групата PPE,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Knut Fleckenstein, Justas Vincas Paleckis и Mitro Repo, от името на групата S&D,

Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson и Jelko Kacin, от името на групата ALDE,

Werner Schulz и Tarja Cronberg, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki и Roberts Zīle, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2012)0352)

(Предложението за резолюция B7-0434/2012 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност