Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2789(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0427/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/09/2012 - 11.16
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0352

Notulen
Donderdag 13 september 2012 - Straatsburg

11.16. Gebruik van justitie voor politieke doeleinden in Rusland (stemming)

Het debat heeft op 11 september 2012 plaatsgevonden (punt 17 van de notulen van 11.9.2012).

Ontwerpresoluties B7-0427/2012, B7-0430/2012, B7-0431/2012, B7-0434/2012, B7-0436/2012 en B7-0437/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0427/2012

(ter vervanging van B7-0427/2012, B7-0430/2012, B7-0431/2012, B7-0436/2012 en B7-0437/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Alojz Peterle, Roberta Angelilli en Nadezhda Neynsky, namens de PPE-Fractie,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Knut Fleckenstein, Justas Vincas Paleckis en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie,

Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson en Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie,

Werner Schulz en Tarja Cronberg, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki en Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0352)

(Ontwerpresolutie B7-0434/2012 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid