Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2789(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0427/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 11.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0352

Protokoll
Torsdagen den 13 september 2012 - Strasbourg

11.16. Politiskt utnyttjande av rättsväsendet i Ryssland (omröstning)

Debatten hölls den 11 september 2012 (punkt 17 i protokollet av den 11.9.2012).

Resolutionsförslag B7-0427/2012, B7-0430/2012, B7-0431/2012, B7-0434/2012, B7-0436/2012 och B7-0437/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0427/2012

(ersätter B7-0427/2012, B7-0430/2012, B7-0431/2012, B7-0436/2012 och B7-0437/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Alojz Peterle, Roberta Angelilli och Nadezhda Neynsky för PPE-gruppen,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Knut Fleckenstein, Justas Vincas Paleckis och Mitro Repo för S&D-gruppen,

Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson och Jelko Kacin för ALDE-gruppen,

Werner Schulz och Tarja Cronberg för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki och Roberts Zīle för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0352)

(Resolutionsförslag B7-0434/2012 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy