Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 13. syyskuuta 2012 - Strasbourg

12. Äänestysselitykset
CRE

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Gerald Häfner - A7-0245/2012
Iva Zanicchi ja Carl Schlyter

Mietintö Sajjad Karim - A7-0251/2012
Peter Jahr, Norica Nicolai ja Emma McClarkin

Mietintö David Martin - A7-0207/2012
Seán Kelly

Mietintö Krišjānis Kariņš - A7-0264/2012
Adam Bielan ja Peter Jahr

Mietintö Iratxe García Pérez - A7-0266/2011
Adam Bielan, Peter Jahr ja Seán Kelly

Mietintö Sophie Auconie - A7-0194/2012
Norica Nicolai ja Constance Le Grip

Mietintö Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Norica Nicolai, Peter Jahr ja Monica Luisa Macovei

Mietintö Bernd Lange - A7-0249/2012
Emma McClarkin

Mietintö Jörg Leichtfried - A7-0237/2012
Emma McClarkin

Mietintö Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A7-0055/2012
Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys - RC-B7-0425/2012 - Syyrian tilanne
Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Mitro Repo, Norica Nicolai, Ewald Stadler, Paul Murphy, Andrzej Grzyb ja Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys - RC-B7-0427/2012 - Oikeudenkäyttö poliittisiin tarkoituksiin Venäjällä
Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Mitro Repo, Adam Bielan, Ewald Stadler, Andrzej Grzyb ja Kristiina Ojuland

Päätöslauselmaesitys - B7-0457/2012 - Euroopan pankkiunionia koskevat ehdotukset
Ewald Stadler, Andrzej Grzyb ja Seán Kelly

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö