Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 13 септември 2012 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Трансфер на бюджетни кредити
 4.Положението в Сирия (внесени предложения за резолюция)
 5.Използване на правосъдието в Русия за политически цели (внесени предложения за резолюция)
 6.Изпращане на Европейския парламент и обработване от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на общата външна политика и политика на сигурност (разискване)
 7.Някои позволени начини на ползване на осиротели произведения ***I (разискване)
 8.18-и доклад относно „по-доброто законотворчество“ - Прилагане на принципите насубсидиарност и пропорционалност (2010 г.) (разискване)
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Борба с множествената склероза в Европа (писмена декларация)
 11.Време за гласуване
  11.1.Подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.2.Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Алжир *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.3.Изпращане на Европейския парламент и обработване от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на общата външна политика и политика на сигурност (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.4.18-и доклад относно „по-доброто законотворчество“ - Прилагане на принципите насубсидиарност и пропорционалност (2010 г.) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.5.Стратегия за района на Атлантическия океан в рамките на политиката на сближаване на Съюза (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.6.Изключване на определени държави от търговски преференции ***I (гласуване)
  11.7.Междуправителствени споразумения между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката ***I (гласуване)
  11.8.Схеми за качество на селскостопанските продукти ***I (гласуване)
  11.9.Европейски фондове за социално предприемачество ***I (гласуване)
  11.10.Европейските фондове за рисков капитал ***I (гласуване)
  11.11.Прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу ***I (гласуване)
  11.12.Прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка ***I (гласуване)
  11.13.Някои позволени начини на ползване на осиротели произведения ***I (гласуване)
  11.14.Спешното въвеждане на автономни търговски преференции по отношение на Пакистан ***I (гласуване)
  11.15.Положението в Сирия (гласуване)
  11.16.Използване на правосъдието в Русия за политически цели (гласуване)
  11.17.Предложения за Европейски банков съюз (ЕБС) (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Позиция на Съвета на първо четене
 16.Решения относно някои документи
 17.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  17.1.Южна Африка: избиване на стачкуващи миньори
  17.2.Преследване на рохингия мюсюлмани в Бирма
  17.3.Азербайджан: случаят на Рамил Сафаров
 18.Време за гласуване
  18.1.Южна Африка: избиване на стачкуващи миньори (гласуване)
  18.2.Преследване на рохингия мюсюлмани в Бирма (гласуване)
  18.3.Азербайджан: случаят на Рамил Сафаров (гласуване)
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 21.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 22.График на следващите заседания
 23.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Борба с множествената склероза в Европа (писмена декларация)
Протокол (373 kb) Списък на присъствалите (58 kb)    Поименни гласувания (1107 kb) Приложение 1 (9 kb) 
 
Протокол (365 kb) Списък на присъствалите (50 kb) Резултати от различните гласувания (292 kb) Поименни гласувания (624 kb)    
 
Протокол (332 kb) Списък на присъствалите (70 kb) Резултати от различните гласувания (505 kb) Поименни гласувания (1335 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност