Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Μεταφορές πιστώσεων
 4.Κατάσταση στη Συρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 5.Χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς στη Ρωσία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χειρισμός από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας (συζήτηση)
 7.Επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων ***I (συζήτηση)
 8.18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας - Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010) (συζήτηση)
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην Ευρώπη (γραπτή δήλωση)
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.2.Συμφωνία ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.3.Διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χειρισμός από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.4.18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας - Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.5.Στρατηγική πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την περιοχή του Ατλαντικού (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.6.Εξαίρεση ορισμένων χωρών από τις εμπορικές προτιμήσεις ***I (ψηφοφορία)
  
11.7.Διακυβερνητικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  
11.8.Συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα ***I (ψηφοφορία)
  
11.9.Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I (ψηφοφορία)
  
11.10.Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου ***I (ψηφοφορία)
  
11.11.Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της EE και της Κολομβίας και του Περού ***I (ψηφοφορία)
  
11.12.Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της EE και της Κεντρικής Αμερικής ***I (ψηφοφορία)
  
11.13.Επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων ***I (ψηφοφορία)
  
11.14.Αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν ***I (ψηφοφορία)
  
11.15.Κατάσταση στη Συρία (ψηφοφορία)
  
11.16.Χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς στη Ρωσία (ψηφοφορία)
  
11.17.Προτάσεις για μια Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση (ΕΤΕ) (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 17.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
17.1.Νότιος Αφρική: σφαγή απεργών μεταλλωρύχων
  
17.2.Δίωξη των Μουσουλμάνων Rohingya στη Βιρμανία
  
17.3.Αζερμπαϊτζάν: η υπόθεση Ramil Safarov
 18.Ώρα των ψηφοφοριών
  
18.1.Νότιος Αφρική: σφαγή απεργών μεταλλωρύχων (ψηφοφορία)
  
18.2.Δίωξη των Μουσουλμάνων Rohingya στη Βιρμανία (ψηφοφορία)
  
18.3.Αζερμπαϊτζάν: η υπόθεση Ramil Safarov (ψηφοφορία)
 19.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 20.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 21.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 22.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 23.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην Ευρώπη (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (375 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (1107 kb) Παράρτημα 1 (10 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (364 kb) Κατάσταση παρόντων (50 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (300 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (644 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (314 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (511 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1326 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου