Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 13. september 2012 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Olukord Süürias (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Kohtusüsteemi poliitiline kasutamine Venemaal (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Nõukogu valduses oleva salastatud teabe edastamine Euroopa Parlamendile ja selle töötlemine Euroopa Parlamendi poolt seoses teemadega, mis ei kuulu ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonda (arutelu)
 7.Orbteoste lubatud kasutusviisid ***I (arutelu)
 8.Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist (2010) käsitlev 18. aruanne „Parem õigusloome” (arutelu)
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Hulgiskleroosi vastane võitlus Euroopas (kirjalik deklaratsioon)
 11.Hääletused
  
11.1.Euroopa Ühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
11.2.Euroopa Liidu ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vaheline teadus-ja tehnoloogiakoostöö leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
11.3.Nõukogu valduses oleva salastatud teabe edastamine Euroopa Parlamendile ja selle töötlemine Euroopa Parlamendi poolt seoses teemadega, mis ei kuulu ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonda (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
11.4.Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist (2010) käsitlev 18. aruanne „Parem õigusloome” (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
11.5.ELi ühtekuuluvuspoliitika Atlandi ookeani piirkonna strateegia (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
11.6.Teatavate riikide väljajätmine kaubandussoodustustest ***I (hääletus)
  
11.7.Liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelised energiakokkulepped ***I (hääletus)
  
11.8.Põllumajandustoodete kvaliteedikavad ***I (hääletus)
  
11.9.Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid ***I (hääletus)
  
11.10.Euroopa riskikapitalifondid ***I (hääletus)
  
11.11.ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine ***I (hääletus)
  
11.12.ELi ja Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine ***I (hääletus)
  
11.13.Orbteoste lubatud kasutusviisid ***I (hääletus)
  
11.14.Erakorralised ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile ***I (hääletus)
  
11.15.Olukord Süürias (hääletus)
  
11.16.Kohtusüsteemi poliitiline kasutamine Venemaal (hääletus)
  
11.17.Euroopa pangaliitu käsitlevad ettepanekud (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 16.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
17.1.Lõuna-Aafrika: streikivate kaevurite massimõrv
  
17.2.Rohingya moslemite tagakiusamine Birmas
  
17.3.Aserbaidžaan: Ramil Safarovi juhtum
 18.Hääletused
  
18.1.Lõuna-Aafrika: streikivate kaevurite massimõrv (hääletus)
  
18.2.Rohingya moslemite tagakiusamine Birmas (hääletus)
  
18.3.Aserbaidžaan: Ramil Safarovi juhtum (hääletus)
 19.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 20.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 21.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 22.Järgmiste istungite ajakava
 23.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Hulgiskleroosi vastane võitlus Euroopas (kirjalik deklaratsioon)
Protokoll (336 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (1107 kb) 1 lisa (9 kb) 
 
Protokoll (309 kb) Kohalolijate nimekiri (50 kb) Hääletuste tulemused (245 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (591 kb)    
 
Protokoll (295 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (482 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1250 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika