Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2012. szeptember 13., Csütörtök - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Előirányzatok átcsoportosítása
 4.A szíriai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.Az igazságszolgáltatás felhasználása politikai célokra Oroszországban (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 6.A közös kül- és biztonságpolitikától eltérő kérdésekkel kapcsolatos tanácsi minősített adatoknak az Európai Parlament részére történő továbbítása és ezen adatoknak az Európai Parlament általi kezelése (vita)
 7.Az árva művek egyes megengedett felhasználási módjai ***I (vita)
 8.18. jelentés a jogalkotás minőségének javításáról – A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazása (2010) (vita)
 9.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 10.A sclerosis multiplex elleni európai szintű fellépés (írásbeli nyilatkozat)
 11.Szavazások órája
  
11.1.Az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megújítása *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
11.2.Az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
11.3.A közös kül- és biztonságpolitikától eltérő kérdésekkel kapcsolatos tanácsi minősített adatoknak az Európai Parlament részére történő továbbítása és ezen adatoknak az Európai Parlament általi kezelése (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
11.4.18. jelentés a jogalkotás minőségének javításáról – A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazása (2010) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
11.5.Az atlanti régiót illető uniós kohéziós politikai stratégia (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
11.6.Bizonyos országok kizárása a kereskedelmi kedvezményekből ***I (szavazás)
  
11.7.Kormányközi megállapodások a tagállamok és harmadik országok között az energiapiac területén ***I (szavazás)
  
11.8.A mezőgazdasági termékek minőségrendszerei ***I (szavazás)
  
11.9.Európai szociális vállalkozási alapok ***I (szavazás)
  
11.10.Európai kockázatitőke-alapok ***I (szavazás)
  
11.11.Az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása ***I (szavazás)
  
11.12.Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása ***I (szavazás)
  
11.13.Az árva művek egyes megengedett felhasználási módjai ***I (szavazás)
  
11.14.Vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák Pakisztán számára ***I (szavazás)
  
11.15.A szíriai helyzet (szavazás)
  
11.16.Az igazságszolgáltatás felhasználása politikai célokra Oroszországban (szavazás)
  
11.17.Az európai bankunióra irányuló javaslatok (szavazás)
 12.A szavazáshoz fűzött indokolások
 13.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 14.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 15.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 16.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 17.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
17.1.Dél-Afrika: Sztrájkoló bányászok lemészárlása
  
17.2.A rohingya muzulmánok üldöztetése Burmában
  
17.3.Azerbajdzsán: Ramil Safarov ügye
 18.Szavazások órája
  
18.1.Dél-Afrika: Sztrájkoló bányászok lemészárlása (szavazás)
  
18.2.A rohingya muzulmánok üldöztetése Burmában (szavazás)
  
18.3.Azerbajdzsán: Ramil Safarov ügye (szavazás)
 19.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 20.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)
 21.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 22.A következő ülések időpontjai
 23.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – A sclerosis multiplex elleni európai szintű fellépés (írásbeli nyilatkozat)
Jegyzőkönyv (337 kb) Jelenléti ív (57 kb)    Név szerinti szavazás eredménye (1107 kb) 1. melléklet (8 kb) 
 
Jegyzőkönyv (352 kb) Jelenléti ív (50 kb) A szavazások eredménye (284 kb) Név szerinti szavazás eredménye (615 kb)    
 
Jegyzőkönyv (293 kb) Jelenléti ív (62 kb) A szavazások eredménye (476 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1250 kb)    
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat