Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 13 september 2012 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Anslagsöverföringar
 4.Situationen i Syrien (ingivna resolutionsförslag)
 5.Politiskt utnyttjande av rättsväsendet i Ryssland (ingivna resolutionsförslag)
 6.Överförande till och hantering inom Europaparlamentet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innehas av rådet vilka rör andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (debatt)
 7.Tillåten användning av anonyma verk ***I (debatt)
 8.18:e rapporten om bättre lagstiftning – Tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna (2010) (debatt)
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Kampen mot multipel skleros i Europa (skriftlig förklaring)
 11.Omröstning
  
11.1.Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Brasilien *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.2.Ingående av ett avtal mellan EU och Algeriet om vetenskapligt och tekniskt samarbete *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.3.Överförande till och hantering inom Europaparlamentet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innehas av rådet vilka rör andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.4.18:e rapporten om bättre lagstiftning – Tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna (2010) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.5.EU:s strategi för sammanhållningspolitiken för Atlantområdet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.6.Tillbakadragande av handelspreferenser för vissa länder ***I (omröstning)
  
11.7.Mellanstatliga avtal på energiområdet mellan medlemsstaterna och tredjeländer ***I (omröstning)
  
11.8.Kvalitetsordningar för jordbruksprodukter ***I (omröstning)
  
11.9.Europeiska fonder för socialt företagande ***I (omröstning)
  
11.10.Europeiska riskkapitalfonder ***I (omröstning)
  
11.11.Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru ***I (omröstning)
  
11.12.Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika ***I (omröstning)
  
11.13.Tillåten användning av anonyma verk ***I (omröstning)
  
11.14.Brådskande autonoma handelsförmåner för Pakistan ***I (omröstning)
  
11.15.Situationen i Syrien (omröstning)
  
11.16.Politiskt utnyttjande av rättsväsendet i Ryssland (omröstning)
  
11.17.Förslag om en europeisk bankunion (EBU) (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
17.1.Sydafrika: massaker på strejkande gruvarbetare
  
17.2.Förföljelse av Rohingya-muslimer i Burma
  
17.3.Azerbajdzjan: fallet Ramil Safarov
 18.Omröstning
  
18.1.Sydafrika: massaker på strejkande gruvarbetare (omröstning)
  
18.2.Förföljelse av Rohingya-muslimer i Burma (omröstning)
  
18.3.Azerbajdzjan: fallet Ramil Safarov (omröstning)
 19.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 20.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 21.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 22.Datum för nästa sammanträdesperiod
 23.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Kampen mot multipel skleros i Europa (skriftlig förklaring)
Protokoll (342 kb) Närvarolista (57 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1107 kb) Bilaga 1 (9 kb) 
 
Protokoll (306 kb) Närvarolista (50 kb) Omröstningsresultat (264 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (596 kb)    
 
Protokoll (282 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (463 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1248 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy