Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 314kWORD 364k
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Μεταφορές πιστώσεων
 4.Κατάσταση στη Συρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 5.Χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς στη Ρωσία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χειρισμός από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας (συζήτηση)
 7.Επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων ***I (συζήτηση)
 8.18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας - Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010) (συζήτηση)
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην Ευρώπη (γραπτή δήλωση)
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.2.Συμφωνία ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.3.Διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χειρισμός από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.4.18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας - Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.5.Στρατηγική πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την περιοχή του Ατλαντικού (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.6.Εξαίρεση ορισμένων χωρών από τις εμπορικές προτιμήσεις ***I (ψηφοφορία)
  
11.7.Διακυβερνητικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  
11.8.Συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα ***I (ψηφοφορία)
  
11.9.Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I (ψηφοφορία)
  
11.10.Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου ***I (ψηφοφορία)
  
11.11.Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της EE και της Κολομβίας και του Περού ***I (ψηφοφορία)
  
11.12.Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της EE και της Κεντρικής Αμερικής ***I (ψηφοφορία)
  
11.13.Επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων ***I (ψηφοφορία)
  
11.14.Αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν ***I (ψηφοφορία)
  
11.15.Κατάσταση στη Συρία (ψηφοφορία)
  
11.16.Χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς στη Ρωσία (ψηφοφορία)
  
11.17.Προτάσεις για μια Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση (ΕΤΕ) (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 17.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
17.1.Νότιος Αφρική: σφαγή απεργών μεταλλωρύχων
  
17.2.Δίωξη των Μουσουλμάνων Rohingya στη Βιρμανία
  
17.3.Αζερμπαϊτζάν: η υπόθεση Ramil Safarov
 18.Ώρα των ψηφοφοριών
  
18.1.Νότιος Αφρική: σφαγή απεργών μεταλλωρύχων (ψηφοφορία)
  
18.2.Δίωξη των Μουσουλμάνων Rohingya στη Βιρμανία (ψηφοφορία)
  
18.3.Αζερμπαϊτζάν: η υπόθεση Ramil Safarov (ψηφοφορία)
 19.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 20.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 21.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 22.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 23.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην Ευρώπη (γραπτή δήλωση)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Τελικοί λογαριασμοί του 8ου, 9ου και 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης - Οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0435 - C7-0223/2012 - 2012/2166(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM(2012)0436 [01] - C7-0224/2012 - 2012/2167(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (COM(2012)0436 [02] - C7-0225/2012 - 2012/2168(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (COM(2012)0436 [03] - C7-0226/2012 - 2012/2169(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 - Δικαστήριο (COM(2012)0436 [04] - C7-0227/2012 - 2012/2170(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 - Ελεγκτικό Συνέδριο (COM(2012)0436 [05] - C7-0228/2012 - 2012/2171(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 -Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (COM(2012)0436 [06] - C7-0229/2012 - 2012/2172(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 - Επιτροπή των Περιφερειών (COM(2012)0436 [07] - C7-0230/2012 - 2012/2173(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (COM(2012)0436 [08] - C7-0231/2012 - 2012/2174(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων (COM(2012)0436 [09] - C7-0232/2012 - 2012/2175(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (COM(2012)0436 [10] - C7-0235/2012 - 2012/2176(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (COM(2012)0436 [11] - C7-0236/2012 - 2012/2177(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 - Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (COM(2012)0436 [12] - C7-0245/2012 - 2012/2183(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL, ITRE

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (COM(2012)0436 [13] - C7-0246/2012 - 2012/2184(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 - Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (COM(2012)0436 [14] - C7-0247/2012 - 2012/2185(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Ευρωπαϊκό Kέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (COM(2012)0436 [15] - C7-0248/2012 - 2012/2186(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, LIBE

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (COM(2012)0436 [16] - C7-0249/2012 - 2012/2187(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι οριστικοί λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (COM(2012)0436 [17] - C7-0250/2012 - 2012/2188(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 - Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2012)0436 [18] - C7-0251/2012 - 2012/2189(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

CULT

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (COM(2012)0436 [19] - C7-0252/2012 - 2012/2190(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή : οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - EUROJUST (COM(2012)0436 [20] - C7-0253/2012 - 2012/2191(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 - Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (COM(2012)0436 [21] - C7-0254/2012 - 2012/2192(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (COM(2012)0436 [22] - C7-0255/2012 - 2012/2193(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (COM(2012)0436 [23] - C7-0256/2012 - 2012/2194(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (COM(2012)0436 [25] - C7-0257/2012 - 2012/2195(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 - Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (COM(2012)0436 [24] - C7-0258/2012 - 2012/2196(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (COM(2012)0436 [26] - C7-0259/2012 - 2012/2197(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (COM(2012)0436 [27] - C7-0261/2012 - 2012/2198(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (COM(2012)0436 [28] - C7-0262/2012 - 2012/2199(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - FRONTEX (COM(2012)0436 [29] - C7-0263/2012 - 2012/2200(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, LIBE

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (COM(2012)0436 [30] - C7-0264/2012 - 2012/2201(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (COM(2012)0436 [31] - C7-0265/2012 - 2012/2202(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PECH

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (COM(2012)0436 [32] - C7-0266/2012 - 2012/2203(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (COM(2012)0436 [33] - C7-0267/2012 - 2012/2204(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 -EUROPOL (COM(2012)0436 [34] - C7-0268/2012 - 2012/2205(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων (COM(2012)0436 [35] - C7-0269/2012 - 2012/2206(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

FEMM

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (COM(2012)0436 [36] - C7-0270/2012 - 2012/2207(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ECON

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (COM(2012)0436 [37] - C7-0271/2012 - 2012/2208(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 - Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (COM(2012)0436 [38] - C7-0272/2012 - 2012/2209(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ECON

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (COM(2012)0436 [39] - C7-0273/2012 - 2012/2210(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (COM(2012)0436 [40] - C7-0274/2012 - 2012/2211(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (COM(2012)0436 [41] - C7-0275/2012 - 2012/2212(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας Σύντηξης "ITER" (COM(2012)0436 [43] - C7-0277/2012 - 2012/2215(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Κοινή επιχείρηση SESAR (COM(2012)0436 [44] - C7-0278/2012 - 2012/2216(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή : οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Κοινή Επιχείρηση "CLEAN SKY" (COM(2012)0436 [45] - C7-0279/2012 - 2012/2217(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, TRAN

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Κοινή Επιχείρηση "ARTEMIS" για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών (COM(2012)0436 [46] - C7-0280/2012 - 2012/2218(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Κοινή Επιχείρηση "IMI" στον τομέα των καινοτόμων φαρμάκων (COM(2012)0436 [47] - C7-0281/2012 - 2012/2219(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2011 - Kοινής επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο - FCH» (COM(2012)0436 [48] - C7-0282/2012 - 2012/2220(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό Έτος 2011 - Ηλεκτρονικός Αριθμητικός Ολοκληρωτής και Υπολογιστής (ENIAC) (COM(2012)0436 [49] - C7-0283/2012 - 2012/2221(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (14762/1/2011 - C7-0287/2012 - 2011/0249(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET

2) από τους βουλευτές,οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού)

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναγνώριση των ιουδαιοχριστιανικών καταβολών της Ευρώπης (B7-0458/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

AFCO

- Cristiana Muscardini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις εθνικές και τις διεθνείς υιοθεσίες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B7-0459/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

LIBE


3. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, όπως ερμηνεύεται στο σημείο 20 της κοινής δήλωσης σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα που εφαρμόζονται για τη διαδικασία του προϋπολογισμού μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση για μεταφορά πιστώσεων DEC 25/2012 της Επιτροπής ((N7-0090/2012 - C7-0237/2012 - 2012/2178(GBD)).

°
° ° °

Σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην διατυπώσει αντιρρήσεις στο σχέδιο που παρουσίασε ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων 01/2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην διατυπώσει αντιρρήσεις στο σχέδιο που παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων V/AB-01/A/12.

Σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην διατυπώσει αντιρρήσεις στο σχέδιο που παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων V/AB-02/C/12.

Σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην διατυπώσει αντιρρήσεις στο σχέδιο που παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων V/AB-03/A/12.

°
° ° °

Σύμφωνα με το άρθρο 179 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με το σχέδιο επέκτασης των γραφείων της στο Παρίσι.


4. Κατάσταση στη Συρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Κατάσταση στη Συρία

Η συζήτηση διεξήχθη στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (B7-0425/2012

- Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat και Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (B7-0433/2012

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis και Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (B7-0435/2012

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki και Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (B7-0438/2012

- Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin και Alexandra Thein, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Συρία (B7-0439/2012

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Durant, Judith Sargentini και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (B7-0440/2012).

Ψηφοφορία: σημείο 11.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2012.


5. Χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς στη Ρωσία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς στη Ρωσία

Η συζήτηση διεξήχθη στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Knut Fleckenstein και Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης στη Ρωσία για πολιτικούς σκοπούς (B7-0427/2012

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer, Amelia Andersdotter και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την πολιτικοποίηση της δικαιοσύνης στη Ρωσία (B7-0430/2012

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης στη Ρωσία για πολιτικούς σκοπούς (B7-0431/2012

- Helmut Scholz, Alda Sousa και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την πολιτική ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας στη Ρωσία (B7-0434/2012

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, για τη χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης στη Ρωσία για πολιτικούς σκοπούς (B7-0436/2012

- Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson και Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, για τη χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης στη Ρωσία για πολιτικούς σκοπούς (B7-0437/2012).

Ψηφοφορία: σημείο 11.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2012.


6. Διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χειρισμός από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με τη διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον χειρισμό από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας [2012/2069(ACI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Gerald Häfner (A7-0245/2012)

Ο Gerald Häfner παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Rafał Trzaskowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Martin Ehrenhauser.

Παρεμβαίνει ο Gerald Häfner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2012.


7. Επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων [COM(2011)0289 - C7-0138/2011- 2011/0136(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)

Η Lidia Joanna Geringer de Oedenberg παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sabine Verheyen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Marielle Gallo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Christian Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Raffaele Baldassarre, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Helga Trüpel, Inês Cristina Zuber, Marco Scurria, Evelyn Regner, Piotr Borys και Alexandra Thein.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alajos Mészáros, Iosif Matula, Zoltán Bagó, Silvia-Adriana Ţicău και Jacek Włosowicz.

Παρεμβαίνουν οι John Dalli και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνουν η Marie-Christine Vergiat επί προσωπικού θέματος και η Lidia Joanna Geringer de Oedenberg επί της παρέμβασης της προηγούμενης ομιλήτριας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2012.


8. 18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας - Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την 18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας – Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010) [2011/2276(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sajjad Karim (A7-0251/2012)

Ο Sajjad Karim παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander ALVARO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Evelyn Regner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Sebastian Valentin Bodu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Edvard Kožušník, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Tadeusz Zwiefka, Zita Gurmai, Alexandra Thein, Vicky Ford, Frank Vanhecke, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Tomasz Piotr Poręba, Tadeusz Cymański, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák και Francisco Sosa Wagner.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οι John Dalli και Sajjad Karim.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2012.


9. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως των Ομάδων PPE και Verts/ALE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική: Jim Higgins αντί Veronica Lope Fontagné

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο: Jim Higgins αντί Veronica Lope Fontagné

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής: Veronica Lope Fontagné αντί Jim Higgins

Αντιπροσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Veronica Lope Fontagné αντί Jim Higgins

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Karim Zeribi

Ειδική επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες : Nicole Kiil-Nielsen

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.15 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

10. Αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην Ευρώπη (γραπτή δήλωση)

Η γραπτή δήλωση 0020/2012 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner και Marisa Matias σχετικά με την αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην Ευρώπη συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος και, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού, θα διαβιβαστεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί στα Κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίαση (P7_TA(2012)0357) με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων στα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2012).

Παρεμβαίνει ο Petru Constantin Luhan.


11. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


11.1. Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας [10475/2012 - C7-0181/2012- 2012/0059(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A7-0268/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0337)

Το Σώμα εγκρίνει την ανανέωση της συμφωνίας.


11.2. Συμφωνία ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου [08283/2012 - C7-0122/2012- 2011/0175(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A7-0267/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0338)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


11.3. Διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χειρισμός από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με τη διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον χειρισμό από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας [2012/2069(ACI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Gerald Häfner (A7-0245/2012)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0339)

Παρέμβαση

Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος ζητεί να διεξαχθεί η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (όπερ και εγένετο).


11.4. 18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας - Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την 18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας – Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010) [2011/2276(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sajjad Karim (A7-0251/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0340)


11.5. Στρατηγική πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την περιοχή του Ατλαντικού (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ [2011/2310(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Alain Cadec (A7-0222/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0341)

Παρέμβαση

Alain Cadec (εισηγητής).


11.6. Εξαίρεση ορισμένων χωρών από τις εμπορικές προτιμήσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων χωρών από τον κατάλογο των περιφερειών ή των κρατών που έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις [COM(2011)0598 - C7-0305/2011- 2011/0260(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A7-0207/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0342)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0342)


11.7. Διακυβερνητικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συγκρότηση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας [COM(2011)0540 - C7-0235/2011- 2011/0238(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Krišjānis Kariņš (A7-0264/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0343)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0343)


11.8. Συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων [COM(2010)0733 - C7-0423/2010- 2010/0353(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0344)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0344)

Παρέμβαση

Iratxe García Pérez (εισηγήτρια), επί της τροπολογίας 103.


11.9. Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας [COM(2011)0862 - C7-0489/2011- 2011/0418(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0345)

Η Sophie Auconie (εισηγήτρια) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Σώμα συμφωνεί με αυτήν την πρόταση. Επομένως, το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.


11.10. Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου [COM(2011)0860 - C7-0490/2011- 2011/0417(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0346)

Ο Philippe Lamberts (εισηγητής) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Παρμεβαίνει ο Carl Schlyter, ο οποίος εκφράζει την απορία του για την απουσία του ασκούντος την Προεδρία του Συμβουλίου.

Το Σώμα συμφωνεί με αυτήν την πρόταση. Επομένως, το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.


11.11. Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της EE και της Κολομβίας και του Περού ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Bernd Lange (A7-0249/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0347)

Ο Bernd Lange (εισηγητής) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Σώμα συμφωνεί με αυτήν την πρόταση. Επομένως, το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.


11.12. Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της EE και της Κεντρικής Αμερικής ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0347)

Ο Jörg Leichtfried (εισηγητής) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Σώμα συμφωνεί με αυτήν την πρόταση. Επομένως, το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.


11.13. Επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων [COM(2011)0289 - C7-0138/2011- 2011/0136(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0349)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0349)


11.14. Αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εισαγωγή αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν [COM(2010)0552 - C7-0322/2010- 2010/0289(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0069/2011)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 9 Μαΐου 2011 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.5.2011).

Η ψηφοφορία επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος είχε αναβληθεί στις 10 Μαΐου 2011 (σημείο 11.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.5.2011).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0350)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0350)


11.15. Κατάσταση στη Συρία (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0425/2012, B7-0433/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 και B7-0440/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0425/2012

(αντικαθιστά τις B7-0425/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 και B7-0440/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner και Malika Benarab-Attou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0351)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0433/2012 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Daniel Cohn-Bendit για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 2, και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra για να εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτήν.

Δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές εκφράζουν αντίρρηση, αυτή η προφορική τροπολογία δεν κρατείται.


11.16. Χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς στη Ρωσία (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0427/2012, B7-0430/2012, B7-0431/2012, B7-0434/2012, B7-0436/2012 και B7-0437/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0427/2012

(αντικαθιστά τιςB7-0427/2012, B7-0430/2012, B7-0431/2012, B7-0436/2012 και B7-0437/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Alojz Peterle, Roberta Angelilli και Nadezhda Neynsky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Knut Fleckenstein, Justas Vincas Paleckis και Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson και Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Werner Schulz και Tarja Cronberg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0352)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0434/2012 καταπίπτει.)


11.17. Προτάσεις για μια Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση (ΕΤΕ) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0457/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0353)


12. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Gerald Häfner - A7-0245/2012
Iva Zanicchi και Carl Schlyter

Έκθεση Sajjad Karim - A7-0251/2012
Peter Jahr, Norica Nicolai και Emma McClarkin

Έκθεση David Martin - A7-0207/2012
Seán Kelly

Έκθεση Krišjānis Kariņš - A7-0264/2012
Adam Bielan και Peter Jahr

Έκθεση Iratxe García Pérez - A7-0266/2011
Adam Bielan, Peter Jahr και Seán Kelly

Έκθεση Sophie Auconie - A7-0194/2012
Norica Nicolai και Constance Le Grip

Έκθεση Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Norica Nicolai, Peter Jahr και Monica Luisa Macovei

Έκθεση Bernd Lange - A7-0249/2012
Emma McClarkin

Έκθεση Jörg Leichtfried - A7-0237/2012
Emma McClarkin

Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A7-0055/2012
Peter Jahr

Πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0425/2012 - Κατάσταση στη Συρία
Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mitro Repo, Norica Nicolai, Ewald Stadler, Paul Murphy, Andrzej Grzyb και Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0427/2012 - Χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς στη Ρωσία
Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mitro Repo, Adam Bielan, Ewald Stadler, Andrzej Grzyb και Kristiina Ojuland

Πρόταση ψηφίσματος - B7-0457/2012 - Προτάσεις για μια Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση (ΕΤΕ)
Ewald Stadler, Andrzej Grzyb και Seán Kelly


13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

O Othmar Karas, ο οποίος προήδρευσε της απογευματινής συνεδρίασης κατά την ώρα των ερωτήσεων, ανακοινώνει ότι δεν ψήφισε κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση.

Ο Andreas Schwab γνωστοποιεί ότι η συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό του δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια των 6 πρώτων ψηφοφοριών. (A7-0268/2012, A7-0267/2012, A7-0245/2012, A7-0251/2012, A7-0222/2012, A7-0207/2012).


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.20 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

14. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


15. Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 61, παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη θέση, μαζί με τους λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να την υιοθετήσει, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης απόφασης του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία (05682/1/2012 - C7-0221/2012 - 2010/0390(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 14 Σεπτεμβρίου 2012.


16. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Αλλαγή τίτλου

- Έκθεση πρωτοβουλίας INI 2011/2274 : "Δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2011 και 2012"

επιτροπή : ECON

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας(άρθρο 42 του Κανονισμού)

Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5ης Ιουλίου 2012:

επιτροπή ECON

- Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (2012/2151(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, BUDG, AFCO)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας(άρθρο 48 του Κανονισμού)

Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5ης Ιουλίου 2012:

επιτροπή ECON

- To ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2012 (2012/2150(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, AFCO, ENVI, BUDG, IMCO, REGI, EMPL)

επιτροπή INTA

- Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες (2012/2149(INI))
(γνωμοδότηση: IMCO)

Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5ης Σεπτεμβρίου 2012:

επιτροπή AFET

- Οι ρήτρες της ΕΕ για αμοιβαία άμυνα και αλληλεγγύη: πολιτικές και επιχειρησιακές διαστάσεις (2012/2223(INI))
(γνωμοδότηση: LIBE, AFCO)

επιτροπή DEVE

- Εκπόνηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου όσον αφορά τη χρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την περίοδο 2014-2020 (11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης) (2012/2222(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, AFET, BUDG)

- Προώθηση της ανάπτυξης μέσω του εμπορίου (2012/2224(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO, TRAN, INTA)

επιτροπή INTA

- Εμπόριο και ανάπτυξη βασισμένη στις επενδύσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες (2012/2225(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO, TRAN, DEVE)

Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6ης Σεπτεμβρίου 2012:

επιτροπή AFET

- Ετήσια έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2011 και σχετικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το εν λόγω θέμα (2012/2145(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)

επιτροπή IMCO

- Η εσωτερική αγορά υπηρεσιών: περιγραφη της κατάστασης και επομενα βήματα (2012/2144(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, EMPL, ITRE, ECON, TRAN, REGI)

Συνδεδεμένες επιτροπές

Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5ης Ιουλίου 2012:

επιτροπή ECON

- Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (2012/2151(INI))
Συνδεδεμένες επιτροπές ECON, AFCO
(γνωμοδότηση: EMPL, BUDG, AFCO)

επιτροπή EMPL

- Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την περίοδο 2014-2020 (COM(2011)0608 - C7-0319/2011 - 2011/0269(COD))
Συνδεδεμένες επιτροπές EMPL, AGRI
(γνωμοδότηση: FEMM, BUDG, ITRE, CONT, INTA, REGI, AGRI)

Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5ης και 6ης Σεπτεμβρίου 2012:

επιτροπή ECON

- To ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2012 (2012/2150(INI))
Συνδεδεμένες επιτροπές ECON

(γνωμοδότηση: FEMM, AFCO, ENVI, BUDG, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6 Σεπτεμβρίου 2012:

επιτροπή AFET

- Οι ρήτρες της ΕΕ για αμοιβαία άμυνα και αλληλεγγύη: πολιτικές και επιχειρησιακές διαστάσεις (2012/2223(INI))
Συνδεδεμένες επιτροπές AFET, AFCO

(γνωμοδότηση: LIBE, AFCO)

επιτροπή DEVE

- Προώθηση της ανάπτυξης μέσω του εμπορίου (2012/2224(INI))
Συνδεδεμένες επιτροπές DEVE, INTA

(γνωμοδότηση: AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO, TRAN, INTA)

επιτροπή INTA

- Εμπόριο και ανάπτυξη βασισμένη στις επενδύσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες (2012/2225(INI))
Συνδεδεμένες επιτροπές INTA, DEVE
(γνωμοδότηση: AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO, TRAN, DEVE)

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές

επιτροπή AFET

- Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050, ενέργεια στο μέλλον (2012/2103(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: AFET, ENVI, IMCO, REGI

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 37 του Κανονισμού)

Επιτροπή JURI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) - COM(2011)0793 - 2011/0373 (COD).

αναπομπή επί της ουσίας : IMCO, JURI

γνωμοδότηση : JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) - COM(2011)0608 - 2011/0269 (COD).

αναπομπή επί της ουσίας : EMPL

γνωμοδότηση : INTA, BUDG, CONT, ITRE, REGI, AGRI, JURI, FEMM


17. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2012)


17.1. Νότιος Αφρική: σφαγή απεργών μεταλλωρύχων

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0443/2012, B7-0445/2012, B7-0446/2012, B7-0447/2012, B7-0448/2012 και B7-0450/2012

Οι Véronique De Keyser, Nicole Kiil-Nielsen, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Bernd Posselt και Kristiina Ojuland παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sabine Verheyen, Liisa Jaakonsaari και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Corina Creţu και Anneli Jäätteenmäki.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2012.


17.2. Δίωξη των Μουσουλμάνων Rohingya στη Βιρμανία

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0426/2012, B7-0449/2012, B7-0452/2012, B7-0453/2012, B7-0454/2012 και B7-0455/2012

Οι Charles Tannock, Mitro Repo, Marie-Christine Vergiat, Sari Essayah, Barbara Lochbihler και Fiona Hall παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bogusław Sonik, Corina Creţu και Sajjad Karim.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Kristiina Ojuland και Raül Romeva i Rueda.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2012.


17.3. Αζερμπαϊτζάν: η υπόθεση Ramil Safarov

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0428/2012, B7-0429/2012, B7-0432/2012, B7-0441/2012, B7-0442/2012 και B7-0444/2012

Οι Charles Tannock, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, György Schöpflin, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Véronique De Keyser και Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Kinga Gál, και Norica Nicolai παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, και Elisabeth Jeggle.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sari Essayah και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2012.


18. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Jacek Olgierd Kurski, επί της διεξαγωγής της προηγούμενης συζήτησης.


18.1. Νότιος Αφρική: σφαγή απεργών μεταλλωρύχων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0443/2012, B7-0445/2012, B7-0446/2012, B7-0447/2012, B7-0448/2012 και B7-0450/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0443/2012

(αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B7-0443/2012, B7-0445/2012, B7-0446/2012, B7-0447/2012, B7-0448/2012 και B7-0450/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Sabine Verheyen, Elmar Brok, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Philippe Boulland, Giovanni La Via, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu και Alf Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo και Raimon Obiols, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·
Charles Goerens, Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen και Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·
Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·
Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Marisa Matias και Alda Sousa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0354)


18.2. Δίωξη των Μουσουλμάνων Rohingya στη Βιρμανία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0426/2012, B7-0449/2012, B7-0452/2012, B7-0453/2012, B7-0454/2012 και B7-0455/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0426/2012

(αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B7-0426/2012, B7-0449/2012, B7-0452/2012, B7-0453/2012, B7-0454/2012 και B7-0455/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivo Belet, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, László Tőkés και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari και Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;
Marietje Schaake, Graham Watson, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Fiona Hall, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Anneli Jäätteenmäki και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·
Helmut Scholz και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0355)


18.3. Αζερμπαϊτζάν: η υπόθεση Ramil Safarov (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0428/2012, B7-0429/2012, B7-0432/2012, B7-0441/2012 και B7-0442/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0428/2012

(αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B7-0428/2012, B7-0429/2012, B7-0432/2012, B7-0441/2012 και B7-0442/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:
György Schöpflin, Cristian Dan Preda, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, László Tőkés και Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari και Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·
Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·
Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·
Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0356)


19. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


20. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 123, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ. εγγράφου

Συντάκτης/συντάκτρια

Υπογραφές

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

287

0019/2012

Gianni Pittella, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

179

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

168

0022/2012

Franz Obermayr

32

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

93

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

30

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

31

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Edvard Kožušník

35

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

52

0028/2012

Γεώργιος Κουμουτσάκος, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

99

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

24

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

36


21. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


22. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2012.


23. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 16.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Αγγουράκης, Antonescu, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Bánki, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Dušek, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Κοππά, Korhola, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Nilsson, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Παλιαδέλη, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Παρατηρητές

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić


Παράρτηµα 1 - Αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην Ευρώπη (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ. 0020/2012 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner και Marisa Matias σχετικά με την αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην Ευρώπη (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2012 και P7_TA(2012)0357), την οποία υπέγραψαν 408 βουλευτές.

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Κρίτων Αρσένης, Richard Ashworth, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Frieda Brepoels, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Νικόλαος Χουντής, Ole Christensen, Νίκος Χρυσόγελος, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Trevor Colman, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Σπύρος Δανέλλης, Joseph Daul, Mário David, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonidas Donskis, Δημήτριος Δρούτσας, Ioan Enciu, Frank Engel, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Μαριέττα Γιαννάκου, Adam Gierek, Charles Goerens, Kinga Göncz, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Michał Tomasz Kamiński, Ιωάννης Κασουλίδης, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Lena Kolarska-Bobińska, Μαρία-Ελένη Κοππά, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Jan Mulder, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Παπανικολάου, Γεώργιος Παπαστάμκος, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Mitro Repo, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Jens Rohde, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Nicole Sinclaire, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Ewald Stadler, Bart Staes, Peter Šťastný, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Rebecca Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Ελένη Θεοχάρους, Michael Theurer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Nils Torvalds, Κυρικάκος Τριανταφυλλίδης, Helga Trüpel, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Claude Turmes, Νίκη Τζαβέλα, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου