Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 295kWORD 309k
Neljapäev, 13. september 2012 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Olukord Süürias (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Kohtusüsteemi poliitiline kasutamine Venemaal (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Nõukogu valduses oleva salastatud teabe edastamine Euroopa Parlamendile ja selle töötlemine Euroopa Parlamendi poolt seoses teemadega, mis ei kuulu ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonda (arutelu)
 7.Orbteoste lubatud kasutusviisid ***I (arutelu)
 8.Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist (2010) käsitlev 18. aruanne „Parem õigusloome” (arutelu)
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Hulgiskleroosi vastane võitlus Euroopas (kirjalik deklaratsioon)
 11.Hääletused
  
11.1.Euroopa Ühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
11.2.Euroopa Liidu ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vaheline teadus-ja tehnoloogiakoostöö leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
11.3.Nõukogu valduses oleva salastatud teabe edastamine Euroopa Parlamendile ja selle töötlemine Euroopa Parlamendi poolt seoses teemadega, mis ei kuulu ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonda (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
11.4.Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist (2010) käsitlev 18. aruanne „Parem õigusloome” (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
11.5.ELi ühtekuuluvuspoliitika Atlandi ookeani piirkonna strateegia (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
11.6.Teatavate riikide väljajätmine kaubandussoodustustest ***I (hääletus)
  
11.7.Liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelised energiakokkulepped ***I (hääletus)
  
11.8.Põllumajandustoodete kvaliteedikavad ***I (hääletus)
  
11.9.Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid ***I (hääletus)
  
11.10.Euroopa riskikapitalifondid ***I (hääletus)
  
11.11.ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine ***I (hääletus)
  
11.12.ELi ja Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine ***I (hääletus)
  
11.13.Orbteoste lubatud kasutusviisid ***I (hääletus)
  
11.14.Erakorralised ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile ***I (hääletus)
  
11.15.Olukord Süürias (hääletus)
  
11.16.Kohtusüsteemi poliitiline kasutamine Venemaal (hääletus)
  
11.17.Euroopa pangaliitu käsitlevad ettepanekud (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 16.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
17.1.Lõuna-Aafrika: streikivate kaevurite massimõrv
  
17.2.Rohingya moslemite tagakiusamine Birmas
  
17.3.Aserbaidžaan: Ramil Safarovi juhtum
 18.Hääletused
  
18.1.Lõuna-Aafrika: streikivate kaevurite massimõrv (hääletus)
  
18.2.Rohingya moslemite tagakiusamine Birmas (hääletus)
  
18.3.Aserbaidžaan: Ramil Safarovi juhtum (hääletus)
 19.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 20.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 21.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 22.Järgmiste istungite ajakava
 23.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Hulgiskleroosi vastane võitlus Euroopas (kirjalik deklaratsioon)


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.05.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Kaheksanda, üheksanda ja kümnenda Euroopa Arengufondi 2011. aasta lõplik majandusaasta aruanne (COM(2012)0435 - C7-0223/2012 - 2012/2166(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik majandusaasta aruanne - 2011. eelarveaasta - Euroopa Komisjon (COM(2012)0436 [01] - C7-0224/2012 - 2012/2167(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik majandusaasta aruanne - 2011. eelarveaasta - Euroopa Parlament (COM(2012)0436 [02] - C7-0225/2012 - 2012/2168(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik majandusaasta aruanne - 2011. eelarveaasta - Euroopa Ülemkogu (COM(2012)0436 [03] - C7-0226/2012 - 2012/2169(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Kohus (COM(2012)0436 [04] - C7-0227/2012 - 2012/2170(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Kontrollikoda (COM(2012)0436 [05] - C7-0228/2012 - 2012/2171(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (COM(2012)0436 [06] - C7-0229/2012 - 2012/2172(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Regioonide Komitee (COM(2012)0436 [07] - C7-0230/2012 - 2012/2173(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Ombudsman (COM(2012)0436 [08] - C7-0231/2012 - 2012/2174(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Andmekaitseinspektor (COM(2012)0436 [09] - C7-0232/2012 - 2012/2175(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa välisteenistus (COM(2012)0436 [10] - C7-0235/2012 - 2012/2176(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Ülemkogu (COM(2012)0436 [11] - C7-0236/2012 - 2012/2177(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (COM(2012)0436 [12] - C7-0245/2012 - 2012/2183(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ITRE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (COM(2012)0436 [13] - C7-0246/2012 - 2012/2184(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (COM(2012)0436 [14] - C7-0247/2012 - 2012/2185(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (COM(2012)0436 [15] - C7-0248/2012 - 2012/2186(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, LIBE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Keskkonnaamet (COM(2012)0436 [16] - C7-0249/2012 - 2012/2187(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (COM(2012)0436 [17] - C7-0250/2012 - 2012/2188(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (COM(2012)0436 [18] - C7-0251/2012 - 2012/2189(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Ravimiamet (COM(2012)0436 [19] - C7-0252/2012 - 2012/2190(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Eurojust (COM(2012)0436 [20] - C7-0253/2012 - 2012/2191(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Koolitusfond (COM(2012)0436 [21] - C7-0254/2012 - 2012/2192(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Euroopa Komisjoni: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (COM(2012)0436 [22] - C7-0255/2012 - 2012/2193(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Lennundusohutusamet (COM(2012)0436 [23] - C7-0256/2012 - 2012/2194(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (COM(2012)0436 [25] - C7-0257/2012 - 2012/2195(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Toiduohutusamet (COM(2012)0436 [24] - C7-0258/2012 - 2012/2196(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (COM(2012)0436 [26] - C7-0259/2012 - 2012/2197(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Raudteeagentuur (COM(2012)0436 [27] - C7-0261/2012 - 2012/2198(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Komisjoni: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Politseikolledž (COM(2012)0436 [28] - C7-0262/2012 - 2012/2199(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Frontex (COM(2012)0436 [29] - C7-0263/2012 - 2012/2200(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, LIBE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa järelevalveasutus (COM(2012)0436 [30] - C7-0264/2012 - 2012/2201(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (COM(2012)0436 [31] - C7-0265/2012 - 2012/2202(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PECH

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Kemikaaliamet (COM(2012)0436 [32] - C7-0266/2012 - 2012/2203(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euratomi Tarneagentuur (COM(2012)0436 [33] - C7-0267/2012 - 2012/2204(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Europol (COM(2012)0436 [34] - C7-0268/2012 - 2012/2205(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (COM(2012)0436 [35] - C7-0269/2012 - 2012/2206(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Pangandusjärelevalve (COM(2012)0436 [36] - C7-0270/2012 - 2012/2207(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (COM(2012)0436 [37] - C7-0271/2012 - 2012/2208(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (COM(2012)0436 [38] - C7-0272/2012 - 2012/2209(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (COM(2012)0436 [39] - C7-0273/2012 - 2012/2210(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (COM(2012)0436 [40] - C7-0274/2012 - 2012/2211(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (COM(2012)0436 [41] - C7-0275/2012 - 2012/2212(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjoni: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – ITERi Rahvusvahelise Termotuumaenergeetika Organisatsioon (COM(2012)0436 [43] - C7-0277/2012 - 2012/2215(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – ühisettevõte SESAR (COM(2012)0436 [44] - C7-0278/2012 - 2012/2216(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Komisjoni: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – ühisettevõte Clean Sky (COM(2012)0436 [45] - C7-0279/2012 - 2012/2217(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, TRAN

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – ühisettevõte "ARTEMIS" ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides (COM(2012)0436 [46] - C7-0280/2012 - 2012/2218(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – ühisettevõte IMI innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks (COM(2012)0436 [47] - C7-0281/2012 - 2012/2219(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE

- Euroopa Komisjoni: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH) (COM(2012)0436 [48] - C7-0282/2012 - 2012/2220(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu lõplik raamatupidamise aastaaruanne – eelarveaasta 2011 – arvuti ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) (COM(2012)0436 [49] - C7-0283/2012 - 2012/2221(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta (ÜMTde assotsieerimise otsus) (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

nõuandvad komisjonid :

CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu sõlmimise kohta (14762/1/2011 - C7-0287/2012 - 2011/0249(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Lorenzo Fontana. Resolutsiooni ettepanek: Euroopa judaistlik-kristlike juurte tunnustamine (B7-0458/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

AFCO

- Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek: Riigisisesed ja rahvusvahelised lapsendamised liidu liikmesriikides (B7-0459/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

LIBE


3. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, andis eelarvekomisjon nõusoleku komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekule DEC 25/2012 ((N7-0090/2012 - C7-0237/2012 - 2012/2178(GBD)).

°
° ° °

Vastavalt finantsmääruse artikli 22 lõikele 2 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa andmekaitseinspektori projektile, mis käsitleb assigneeringute ümberpaigutamist 01/2012.

Vastavalt finantsmääruse artikli 22 lõikele 2 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Kontrollikoja projektile, mis käsitleb assigneeringute ümberpaigutamist V/AB-01/A/12.

Vastavalt finantsmääruse artikli 22 lõikele 2 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Kontrollikoja projektile, mis käsitleb assigneeringute ümberpaigutamist V/AB-02/C/12.

Vastavalt finantsmääruse artikli 22 lõikele 2 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Kontrollikoja projektile, mis käsitleb assigneeringute ümberpaigutamist V/AB-03/A/12.

°
° ° °

Vastavalt finantsmääruse artiklile 179 teatas Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eelarvepädevale institutsioonile kavatsusest laiendada oma ruume Pariisis.


4. Olukord Süürias (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Süürias

Arutelu toimus 11. septembril 2012 (11.9.2012 protokolli punkt 18).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel: Olukord Süürias (B7-0425/2012);

- Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat ja Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Süürias (B7-0433/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis ja Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel: Olukord Süürias (B7-0435/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel: Olukord Süürias (B7-0438/2012);

- Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin ja Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel: Süüria (B7-0439/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Durant, Judith Sargentini ja Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukord Süürias (B7-0440/2012).

Hääletus: 13.9.2012protokoll punkt 11.15.


5. Kohtusüsteemi poliitiline kasutamine Venemaal (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Kohtusüsteemi poliitiline kasutamine Venemaal

Arutelu toimus 11. septembril 2012 (11.9.2012 protokolli punkt 19).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Knut Fleckenstein ja Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel: Poliitilistel eesmärkidel kohtuvõimu kasutamine Venemaal (B7-0427/2012);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer, Amelia Andersdotter ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Poliitilistel eesmärkidel kohtuvõimu kasutamine Venemaal (B7-0430/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle ja Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel: Poliitilistel eesmärkidel kohtuvõimu kasutamine Venemaal (B7-0431/2012);

- Helmut Scholz, Alda Sousa ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel: Kohtusüsteemi poliitiline sõltumatus Venemaal (B7-0434/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel: Poliitilistel eesmärkidel kohtuvõimu kasutamine Venemaal (B7-0436/2012);

- Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson ja Jelko Kacin fraktsiooni ALDE nimel: Kohtusüsteemi poliitiline kasutamine Venemaal (B7-0437/2012).

Hääletus: 13.9.2012protokoll punkt 11.16.


6. Nõukogu valduses oleva salastatud teabe edastamine Euroopa Parlamendile ja selle töötlemine Euroopa Parlamendi poolt seoses teemadega, mis ei kuulu ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonda (arutelu)

Raport institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel, mis käsitleb nõukogu valduses oleva salastatud teabe edastamist Euroopa Parlamendile ja selle töötlemist Euroopa Parlamendi poolt seoses teemadega, mis ei kuulu ühise välis-ja julgeolekupoliitika valdkonda [2012/2069(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Gerald Häfner (A7-0245/2012)

Gerald Häfner tutvustas raportit.

Sõna võtsid Rafał Trzaskowski fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, ja Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Martin Ehrenhauser.

Sõna võttis Gerald Häfner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2012protokoll punkt 11.3.


7. Orbteoste lubatud kasutusviisid ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta [COM(2011)0289 - C7-0138/2011- 2011/0136(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg tutvustas raportit.

Sõna võttis John Dalli (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sabine Verheyen (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Marielle Gallo fraktsiooni PPE nimel, Petra Kammerevert fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Christian Engström fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Charalampos Angourakis, Raffaele Baldassarre, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Helga Trüpel, Inês Cristina Zuber, Marco Scurria, Evelyn Regner, Piotr Borys ja Alexandra Thein.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alajos Mészáros, Iosif Matula, Zoltán Bagó, Silvia-Adriana Ţicău ja Jacek Włosowicz.

Sõna võtsid John Dalli ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Sõna võtsid Marie-Christine Vergiat isikliku avaldusega ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg viimase sõnavõtu kohta.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2012protokoll punkt 11.13.


8. Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist (2010) käsitlev 18. aruanne „Parem õigusloome” (arutelu)

Raport subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist (2010) käsitleva 18. aruande „Parem õigusloome” kohta [2011/2276(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Sajjad Karim (A7-0251/2012)

Sajjad Karim tutvustas raportit.

Sõna võttis John Dalli (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander ALVARO
asepresident

Sõna võtsid Evelyn Regner (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), Sebastian Valentin Bodu fraktsiooni PPE nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Edvard Kožušník fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Tadeusz Zwiefka, Zita Gurmai, Alexandra Thein, Vicky Ford, Frank Vanhecke, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Tomasz Piotr Poręba, Tadeusz Cymański, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák ja Francisco Sosa Wagner.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Andrew Henry William Brons.

Sõna võtsid John Dalli ja Sajjad Karim.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2012protokoll punkt 11.4.


9. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioonide PPE ja Verts/ALE taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

delegatsioon Lõuna-Aafrikaga suhtlemiseks: Veronica Lope Fontagné asemel Jim Higgins

delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks: Veronica Lope Fontagné asemel Jim Higgins

delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis: Veronica Lope Fontagné asemel Jim Higgins

Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee: Jim Higginsi asemel Veronica Lope Fontagné

delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Karim Zeribi

organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon: Nicole Kiil-Nielsen

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.15 ja jätkus kell 12.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

10. Hulgiskleroosi vastane võitlus Euroopas (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalikule deklaratsioonile 0020/2012 hulgiskleroosi vastase võitluse kohta Euroopas, mille esitasid parlamendiliikmed Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner ja Marisa Matias, on andnud allkirja parlamendiliikmete enamus ja see edastatakse vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 3 ja 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldatakse koos allakirjutanute nimedega (13.9.2012 protokolli lisa 1) käesoleva istungi vastuvõetud tekstide väljaandes (P7_TA(2012)0357).

Sõna võttis Petru Constantin Luhan.


11. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


11.1. Euroopa Ühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta [10475/2012 - C7-0181/2012- 2012/0059(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Amalia Sartori (A7-0268/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0337)

Parlament kiitis lepingu pikendamise heaks.


11.2. Euroopa Liidu ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vaheline teadus-ja tehnoloogiakoostöö leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu sõlmimise kohta [08283/2012 - C7-0122/2012- 2011/0175(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Amalia Sartori (A7-0267/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0338)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


11.3. Nõukogu valduses oleva salastatud teabe edastamine Euroopa Parlamendile ja selle töötlemine Euroopa Parlamendi poolt seoses teemadega, mis ei kuulu ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonda (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel, mis käsitleb nõukogu valduses oleva salastatud teabe edastamist Euroopa Parlamendile ja selle töötlemist Euroopa Parlamendi poolt seoses teemadega, mis ei kuulu ühise välis-ja julgeolekupoliitika valdkonda [2012/2069(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Gerald Häfner (A7-0245/2012)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0339)

Sõnavõtt

Klaus-Heiner Lehne võttis sõna fraktsiooni PPE nimel, et paluda nimelist hääletust (nii ka tehti).


11.4. Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist (2010) käsitlev 18. aruanne „Parem õigusloome” (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist (2010) käsitleva 18. aruande „Parem õigusloome” kohta [2011/2276(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Sajjad Karim (A7-0251/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0340)


11.5. ELi ühtekuuluvuspoliitika Atlandi ookeani piirkonna strateegia (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ELi ühtekuuluvuspoliitika Atlandi ookeani piirkonna strateegia kohta [2011/2310(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Alain Cadec (A7-0222/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0341)

Sõnavõtt

Alain Cadec, raportöör.


11.6. Teatavate riikide väljajätmine kaubandussoodustustest ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisa seoses mitme riigi väljajätmisega läbirääkimised lõpule viinud piirkondade või riikide loetelust [COM(2011)0598 - C7-0305/2011- 2011/0260(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: David Martin (A7-0207/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0342)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0342)


11.7. Liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelised energiakokkulepped ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetuse mehhanismi loomise kohta [COM(2011)0540 - C7-0235/2011- 2011/0238(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Krišjānis Kariņš (A7-0264/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0343)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0343)


11.8. Põllumajandustoodete kvaliteedikavad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põllumajandustoodete kvaliteedikavade kohta [COM(2010)0733 - C7-0423/2010- 2010/0353(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0344)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0344)

Sõnavõtt

Raportöör Iratxe García Pérez võttis sõna muudatusettepaneku 103 kohta.


11.9. Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta [COM(2011)0862 - C7-0489/2011- 2011/0418(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0345)

Raportöör Sophie Auconie tegi ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletamine edasi vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2.

Parlament oli selle ettepanekuga nõus. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


11.10. Euroopa riskikapitalifondid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa riskikapitalifondide kohta [COM(2011)0860 - C7-0490/2011- 2011/0417(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0346)

Raportöör Philippe Lamberts tegi ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletamine edasi vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2.

Sõna võttis Carl Schlyter, kes küsis, miks ei ole kohal nõukogu eesistuja.

Parlament oli ettepanekuga nõus. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


11.11. ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Bernd Lange (A7-0249/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0347)

Raportöör Bernd Lange tegi ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletamine edasi vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2.

Parlament oli selle ettepanekuga nõus. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


11.12. ELi ja Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0347)

Raportöör Jörg Leichtfried tegi ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletamine edasi vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2.

Parlament oli selle ettepanekuga nõus. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


11.13. Orbteoste lubatud kasutusviisid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta [COM(2011)0289 - C7-0138/2011- 2011/0136(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0349)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0349)


11.14. Erakorralised ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse erakorralised ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile [COM(2010)0552 - C7-0322/2010- 2010/0289(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0069/2011)

Arutelu toimus 9. mail 2011 (9.5.2011protokoll punkt 19).

Seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus lükati edasi 10. mail 2011 (9.5.2011protokoll punkt 11.12).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0350)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0350)


11.15. Olukord Süürias (hääletus)

Arutelu toimus 11. septembril 2012 (11.9.2012 protokolli punkt 16).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0425/2012, B7-0433/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 ja B7-0440/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0425/2012

(asendades B7-0425/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 ja B7-0440/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala fraktsiooni S&D nimel,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner ja Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0351)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0433/2012 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Daniel Cohn-Bendit võttis sõna, et esitada lõike 2 kohta suuline muudatusettepanek, ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra võttis sõna, et väljendada oma vastuseisu.

Suulist muudatusettepanekut ei võetud arvesse, kuna üle 40 parlamendiliikme oli sellele vastu.


11.16. Kohtusüsteemi poliitiline kasutamine Venemaal (hääletus)

Arutelu toimus 11. septembril 2012 (11.9.2012 protokolli punkt 17).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0427/2012, B7-0430/2012, B7-0431/2012, B7-0434/2012, B7-0436/2012 ja B7-0437/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0427/2012

(asendades B7-0427/2012, B7-0430/2012, B7-0431/2012, B7-0436/2012 ja B7-0437/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Alojz Peterle, Roberta Angelilli ja Nadezhda Neynsky fraktsiooni PPE nimel,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Knut Fleckenstein, Justas Vincas Paleckis ja Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel,

Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson ja Jelko Kacin fraktsiooni ALDE nimel,

Werner Schulz ja Tarja Cronberg fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0352)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0434/2012 muutus kehtetuks.)


11.17. Euroopa pangaliitu käsitlevad ettepanekud (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0457/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0353)


12. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Gerald Häfner - A7-0245/2012
Iva Zanicchi ja Carl Schlyter

Raport: Sajjad Karim - A7-0251/2012
Peter Jahr, Norica Nicolai ja Emma McClarkin

Raport: David Martin - A7-0207/2012
Seán Kelly

Raport: Krišjānis Kariņš - A7-0264/2012
Adam Bielan ja Peter Jahr

Raport: Iratxe García Pérez - A7-0266/2011
Adam Bielan, Peter Jahr ja Seán Kelly

Raport: Sophie Auconie - A7-0194/2012
Norica Nicolai ja Constance Le Grip

Raport: Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Norica Nicolai, Peter Jahr ja Monica Luisa Macovei

Raport: Bernd Lange - A7-0249/2012
Emma McClarkin

Raport: Jörg Leichtfried - A7-0237/2012
Emma McClarkin

Raport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A7-0055/2012
Peter Jahr

Resolutsiooni ettepanek - RC-B7-0425/2012 - Olukord Süürias
Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Mitro Repo, Norica Nicolai, Ewald Stadler, Paul Murphy, Andrzej Grzyb ja Bernd Posselt

Resolutsiooni ettepanek - RC-B7-0427/2012 - Kohtusüsteemi poliitiline kasutamine Venemaal
Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Mitro Repo, Adam Bielan, Ewald Stadler, Andrzej Grzyb ja Kristiina Ojuland

Resolutsiooni ettepanek - B7-0457/2012 - Euroopa pangaliitu käsitlevad ettepanekud
Ewald Stadler, Andrzej Grzyb ja Seán Kelly


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Othmar Karas, kes juhatas istungit keskpäeval toimunud hääletuse ajal, teatas, et ta ei korraldanud nimelisi hääletusi.

Andreas Schwab teatas, et tema hääletusseade ei töötanud kuue esimese hääletuse ajal (A7-0268/2012, A7-0267/2012, A7-0245/2012, A7-0251/2012, A7-0222/2012, A7-0207/2012).


(Istung katkestati kell 13.20 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

14. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


15. Nõukogu esimese lugemise seisukoht

Vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 1 teatas istungi juhataja, et on nõukogult saanud järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale (05682/1/2012 - C7-0221/2012 - 2010/0390(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 14. septembrist 2012.


16. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Pealkirja muutmine

- Algatusraport INI 2011/2274: "Majandus- ja rahaliidu riikide rahandus - 2011 ja 2012"

komisjon: ECON

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 42)

Esimeeste konverentsi 5. juuli 2012. aasta otsuse alusel:

ECON komisjon

- Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas (2012/2151(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, BUDG, AFCO)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 48)

Esimeeste konverentsi 5. juuli 2012. aasta otsuse alusel:

ECON komisjon

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2012. aasta prioriteetide rakendamine (2012/2150(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, AFCO, ENVI, BUDG, IMCO, REGI, EMPL)

INTA komisjon

- Kaubandus- ja majandussuhted Ameerika Ühendriikidega (2012/2149(INI))
(nõuandvad komisjonid: IMCO)

Esimeeste konverentsi 5. septembri 2012. aasta otsuse alusel:

AFET komisjon

- ELi vastastikuse kaitse ja solidaarsuse klauslid: nende poliitiline ja operatiivmõõde (2012/2223(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE, AFCO)

DEVE komisjon

- Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ning ülemeremaade ja -territooriumidega ajavahemikus 2014–2020 tehtava ELi koostöö rahastamist (11. Euroopa Arengufond) käsitleva mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamine (2012/2222(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, AFET, BUDG)

- Arengu soodustamine kaubanduse abil (2012/2224(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO, TRAN, INTA)

INTA komisjon

- Kaubandusel ja investeeringutel põhinev kasv arengumaades (2012/2225(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO, TRAN, DEVE)

Esimeeste konverentsi 6. septembri 2012. aasta otsuse alusel:

AFET komisjon

- Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maalimas aastal 2011 ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (2012/2145(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM)

IMCO komisjon

- Teenuste siseturg: hetkeolukord ja järgmised sammud (2012/2144(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, EMPL, ITRE, ECON, TRAN, REGI)

Kaasatud komisjonid

Esimeeste konverentsi 5. juuli 2012. aasta otsuse alusel:

ECON komisjon

- Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas (2012/2151(INI))
Kaasatud komisjonid ECON, AFCO
(nõuandvad komisjonid: EMPL, BUDG, AFCO)

EMPL komisjon

- Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (2014–2020) (COM(2011)0608 - C7-0319/2011 - 2011/0269(COD))
Kaasatud komisjonid EMPL, AGRI
(nõuandvad komisjonid: FEMM, BUDG, ITRE, CONT, INTA, REGI, AGRI)

Esimeeste konverentsi 5. juuli ja 6. septembri 2012. aasta otsuse alusel:

ECON komisjon

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2012. aasta prioriteetide rakendamine (2012/2150(INI))
Kaasatud komisjonid ECON

(nõuandvad komisjonid: FEMM, AFCO, ENVI, BUDG, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

Esimeeste konverentsi 6. septembri 2012. aasta otsuse alusel:

AFET komisjon

- ELi vastastikuse kaitse ja solidaarsuse klauslid: nende poliitiline ja operatiivmõõde (2012/2223(INI))
Kaasatud komisjonid AFET, AFCO
(nõuandvad komisjonid: LIBE, AFCO)

DEVE komisjon

- Arengu soodustamine kaubanduse abil (2012/2224(INI))
Kaasatud komisjonid DEVE, INTA
(nõuandvad komisjonid: AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO, TRAN, INTA)

INTA komisjon

- Kaubandusel ja investeeringutel põhinev kasv arengumaades (2012/2225(INI))
Kaasatud komisjonid INTA, DEVE
(nõuandvad komisjonid: AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO, TRAN, DEVE)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine

AFET komisjon

- Energia tegevuskava aastani 2050, tulevik koos energiaga (2012/2103(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: AFET, ENVI, IMCO, REGI

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 37)

JURI komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv) - COM(2011)0793 - 2011/0373 (COD).

edasi saadetud vastutavatele komisjonidele: IMCO, JURI

nõuandev komisjon: JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta (2014-2020) - COM(2011)0608 - 2011/0269 (COD).

edasi saadetud vastutavatele komisjonile: EMPL

nõuandvad komisjonid: INTA, BUDG, CONT, ITRE, REGI, AGRI, JURI, FEMM


17. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 11.9.2012protokoll punkt 3.)


17.1. Lõuna-Aafrika: streikivate kaevurite massimõrv

Resolutsiooni ettepanekud B7-0443/2012, B7-0445/2012, B7-0446/2012, B7-0447/2012, B7-0448/2012 ja B7-0450/2012

Véronique De Keyser, Nicole Kiil-Nielsen, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Bernd Posselt ja Kristiina Ojuland tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Filip Kaczmarek fraktsiooni PPE nimel, Michael Cashman fraktsiooni S&D nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Paul Murphy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sabine Verheyen, Liisa Jaakonsaari ja Cristian Dan Preda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Corina Creţu ja Anneli Jäätteenmäki.

Sõna võttis Androulla Vassiliou (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2012protokoll punkt 18.1.


17.2. Rohingya moslemite tagakiusamine Birmas

Resolutsiooni ettepanekud B7-0426/2012, B7-0449/2012, B7-0452/2012, B7-0453/2012, B7-0454/2012 ja B7-0455/2012

Charles Tannock, Mitro Repo, Marie-Christine Vergiat, Sari Essayah, Barbara Lochbihler ja Fiona Hall tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Csaba Sógor fraktsiooni PPE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, Bogusław Sonik, Corina Creţu ja Sajjad Karim.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Kristiina Ojuland ja Raül Romeva i Rueda.

Sõna võttis Androulla Vassiliou (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2012protokoll punkt 18.2.


17.3. Aserbaidžaan: Ramil Safarovi juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B7-0428/2012, B7-0429/2012, B7-0432/2012, B7-0441/2012, B7-0442/2012 ja B7-0444/2012

Charles Tannock, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, György Schöpflin, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Véronique De Keyser ja Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kinga Gál, ja Norica Nicolai tutvustasid resolutsiooni ettepanekud.

Sõna võtsid Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE nimel, Edit Herczog fraktsiooni S&D nimel, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Elisabeth Jeggle.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sari Essayah ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Sõna võttis Androulla Vassiliou (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2012protokoll punkt 18.3.


18. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võttis Jacek Olgierd Kurski eelnenud arutelu kulgemise kohta.


18.1. Lõuna-Aafrika: streikivate kaevurite massimõrv (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0443/2012, B7-0445/2012, B7-0446/2012, B7-0447/2012, B7-0448/2012 ja B7-0450/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0443/2012

(asendades B7-0443/2012, B7-0445/2012, B7-0446/2012, B7-0447/2012, B7-0448/2012 ja B7-0450/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Sabine Verheyen, Elmar Brok, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Philippe Boulland, Giovanni La Via, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu ja Alf Svensson fraktsiooni PPE nimel;
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo ja Raimon Obiols fraktsiooni S&D nimel;
Charles Goerens, Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel;
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;
Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Marisa Matias ja Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0354)


18.2. Rohingya moslemite tagakiusamine Birmas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0426/2012, B7-0449/2012, B7-0452/2012, B7-0453/2012, B7-0454/2012 ja B7-0455/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0426/2012

(asendades B7-0426/2012, B7-0449/2012, B7-0452/2012, B7-0453/2012, B7-0454/2012 ja B7-0455/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivo Belet, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, László Tőkés ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel;
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari ja Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel;
Marietje Schaake, Graham Watson, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Fiona Hall, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Anneli Jäätteenmäki ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel;
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel;
Helmut Scholz ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0355)


18.3. Aserbaidžaan: Ramil Safarovi juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0428/2012, B7-0429/2012, B7-0432/2012, B7-0441/2012 ja B7-0442/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0428/2012

(asendades B7-0428/2012, B7-0429/2012, B7-0432/2012, B7-0441/2012 ja B7-0442/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
György Schöpflin, Cristian Dan Preda, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, László Tőkés ja Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel;
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari ja Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel;
Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;
Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0356)


19. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


20. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 123 lõige 3):

Dokumendi number

Esitaja(d)

Allkirju

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

287

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

179

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

168

0022/2012

Franz Obermayr

32

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

93

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

30

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

31

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Edvard Kožušník

35

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

52

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

99

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

24

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

36


21. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


22. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 22. ja 23. oktoobril 2012.


23. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Bánki, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Nilsson, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić


Lisa 1 - Hulgiskleroosi vastane võitlus Euroopas (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalikule deklaratsioonile nr 0020/2012, mille esitasid parlamendiliikmed Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner ja Marisa Matias hulgiskleroosi vastase võitluse kohta Euroopas (13.9.2012protokoll punkt 10 ja P7_TA(2012)0357), on alla kirjutanud 408 parlamendiliiget.

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Richard Ashworth, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Frieda Brepoels, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Trevor Colman, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Joseph Daul, Mário David, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Ioan Enciu, Frank Engel, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Charles Goerens, Kinga Göncz, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Jan Mulder, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Mitro Repo, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Jens Rohde, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Nicole Sinclaire, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Ewald Stadler, Bart Staes, Peter Šťastný, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Rebecca Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika