Index 
Proces-verbal
PDF 304kWORD 365k
Joi, 13 septembrie 2012 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Transferuri de credite
 4.Situaţia din Siria (propuneri de rezoluţie depuse)
 5.Utilizarea justiţiei în scopuri politice în Rusia (propuneri de rezoluţie depuse)
 6.Acordul interinstituțional între Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea și prelucrarea de către Parlamentul European a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comune (dezbatere)
 7.Utilizări permise ale operelor orfane ***I (dezbatere)
 8.Al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității (2010) (dezbatere)
 9.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 10.Lupta împotriva sclerozei multiple (declaraţie scrisă)
 11.Votare
  
11.1.Reînnoirea acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.2.Acordul UE-Algeria privind cooperarea științifică și tehnologică *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.3.Acordul interinstituțional între Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea și prelucrarea de către Parlamentul European a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comune (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.4.Al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității (2010) (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.5.Strategia UE privind politica de coeziune pentru zona Atlanticului (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.6.Modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile ***I (vot)
  
11.7.Mecanismul de schimb de informaţii privind acordurile interguvernamentale dintre statele membre şi ţări terţe în domeniul energiei ***I (vot)
  
11.8.Sistemele din domeniul calităţii produselor agricole ***I (vot)
  
11.9.Fondurile europene de antreprenoriat social ***I (vot)
  
11.10.Fondurile europene cu capital de risc ***I (vot)
  
11.11.Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între UE și Republica Columbia și Republica Peru ***I (vot)
  
11.12.Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane, prevăzute în Acordul de asociere dintre UE și America Centrală ***I (vot)
  
11.13.Utilizări permise ale operelor orfane ***I (vot)
  
11.14.Preferinţe comerciale autonome de urgenţă pentru Pakistan ***I (vot)
  
11.15.Situaţia din Siria (vot)
  
11.16.Utilizarea justiţiei în scopuri politice în Rusia (vot)
  
11.17.Propuneri pentru o Uniune bancară europeană (EBU) (vot)
 12.Explicaţii privind votul
 13.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 14.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 15.Poziţia Consiliului în prima lectură
 16.Decizii privind anumite documente
 17.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
17.1.Africa de Sud: masacrul minerilor aflaţi în grevă
  
17.2.Persecuţia musulmanilor rohingya în Birmania
  
17.3.Azerbaidjan: cazul lui Ramil Safarov
 18.Votare
  
18.1.Africa de Sud: masacrul minerilor aflaţi în grevă (vot)
  
18.2.Persecuţia musulmanilor rohingya în Birmania (vot)
  
18.3.Azerbaidjan: cazul lui Ramil Safarov (vot)
 19.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 20.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 21.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 22.Calendarul următoarelor şedinţe
 23.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Lupta împotriva sclerozei multiple (declaraţie scrisă)


A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Conturile finale pentru cel de-al 8-lea, al 9-lea şi al 10-lea Fond european de dezvoltare - exerciţiul financiar 2011 (COM(2012)0435 - C7-0223/2012 - 2012/2166(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Comisia Europeană: Conturi anuale ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2011 - Comisia Europeană (COM(2012)0436 [01] - C7-0224/2012 - 2012/2167(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturi anuale ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2011 - Parlamentul European (COM(2012)0436 [02] - C7-0225/2012 - 2012/2168(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturi anuale ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2011 - Consiliul European (COM(2012)0436 [03] - C7-0226/2012 - 2012/2169(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturi anuale ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2011 - Curtea de Justiție (COM(2012)0436 [04] - C7-0227/2012 - 2012/2170(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturi anuale ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2011 - Curtea Europeană de Conturi (COM(2012)0436 [05] - C7-0228/2012 - 2012/2171(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturi anuale ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2011 - Comitetul Economic şi Social European (COM(2012)0436 [06] - C7-0229/2012 - 2012/2172(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturi anuale ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2011 - Comitetul Regiunilor (COM(2012)0436 [07] - C7-0230/2012 - 2012/2173(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturi anuale ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2011 - Ombudsmanul European (COM(2012)0436 [08] - C7-0231/2012 - 2012/2174(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturi anuale ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2011 - Autorităţea Europeana pentru Protecţia Datelor (COM(2012)0436 [09] - C7-0232/2012 - 2012/2175(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - Serviciul European de Acţiune Externă (COM(2012)0436 [10] - C7-0235/2012 - 2012/2176(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitiv ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - Consiliul European (COM(2012)0436 [11] - C7-0236/2012 - 2012/2177(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (COM(2012)0436 [12] - C7-0245/2012 - 2012/2183(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL, ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (COM(2012)0436 [13] - C7-0246/2012 - 2012/2184(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - Agenţia pentru Drepturi Fundamentale (COM(2012)0436 [14] - C7-0247/2012 - 2012/2185(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (COM(2012)0436 [15] - C7-0248/2012 - 2012/2186(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI, LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - Agenţia Europeană de Mediu (COM(2012)0436 [16] - C7-0249/2012 - 2012/2187(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (COM(2012)0436 [17] - C7-0250/2012 - 2012/2188(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană: Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2011 - Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (COM(2012)0436 [18] - C7-0251/2012 - 2012/2189(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

CULT

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2011 - Agenţia Europeană pentru Medicamente (COM(2012)0436 [19] - C7-0252/2012 - 2012/2190(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - EUROJUST (COM(2012)0436 [20] - C7-0253/2012 - 2012/2191(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2011 - Fundaţia Europeană de Formare (COM(2012)0436 [21] - C7-0254/2012 - 2012/2192(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană - Conturile anuale ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (COM(2012)0436 [22] - C7-0255/2012 - 2012/2193(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2011 - Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (COM(2012)0436 [23] - C7-0256/2012 - 2012/2194(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (COM(2012)0436 [25] - C7-0257/2012 - 2012/2195(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2011 - Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (COM(2012)0436 [24] - C7-0258/2012 - 2012/2196(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2011 - Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor (COM(2012)0436 [26] - C7-0259/2012 - 2012/2197(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2011 - Agenţia Europeană a Căilor Ferate (COM(2012)0436 [27] - C7-0261/2012 - 2012/2198(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - Colegiul European de Poliţie (COM(2012)0436 [28] - C7-0262/2012 - 2012/2199(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - FRONTEX (COM(2012)0436 [29] - C7-0263/2012 - 2012/2200(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

AFET, LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS (COM(2012)0436 [30] - C7-0264/2012 - 2012/2201(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - Agenţia Comunitară pentru Controlul Pescuitului (COM(2012)0436 [31] - C7-0265/2012 - 2012/2202(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PECH

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (COM(2012)0436 [32] - C7-0266/2012 - 2012/2203(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - Agenția de Aprovizionare a Euratom (COM(2012)0436 [33] - C7-0267/2012 - 2012/2204(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2011 - EUROPOL (COM(2012)0436 [34] - C7-0268/2012 - 2012/2205(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (COM(2012)0436 [35] - C7-0269/2012 - 2012/2206(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

FEMM

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2011 - Autoritatea bancară europeană (COM(2012)0436 [36] - C7-0270/2012 - 2012/2207(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ECON

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2011 - Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale (COM(2012)0436 [37] - C7-0271/2012 - 2012/2208(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2011 - Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe (COM(2012)0436 [38] - C7-0272/2012 - 2012/2209(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ECON

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2011 - Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (COM(2012)0436 [39] - C7-0273/2012 - 2012/2210(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2011 - Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (COM(2012)0436 [40] - C7-0274/2012 - 2012/2211(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2011 - Institutul European de Inovare şi Tehnologie (COM(2012)0436 [41] - C7-0275/2012 - 2012/2212(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - Organizația Internațională a Energiei de Fuziune „ITER” (COM(2012)0436 [43] - C7-0277/2012 - 2012/2215(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - Întreprinderea comună SESAR (COM(2012)0436 [44] - C7-0278/2012 - 2012/2216(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - Întreprinderea comună CLEAN SKY (COM(2012)0436 [45] - C7-0279/2012 - 2012/2217(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE, TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - „ARTEMIS” (Inițiativa tehnologică comună în domeniul sistemelor informatice integrate) (COM(2012)0436 [46] - C7-0280/2012 - 2012/2218(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - „IMI” (Iniţiativa în domeniul medicamentelor novatoare) (COM(2012)0436 [47] - C7-0281/2012 - 2012/2219(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (PCH) (COM(2012)0436 [48] - C7-0282/2012 - 2012/2220(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale definitive ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2011 - ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) (COM(2012)0436 [49] - C7-0283/2012 - 2012/2221(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Propunere de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS))

retrimis

fond :

DEVE

aviz :

CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte (14762/1/2011 - C7-0287/2012 - 2011/0249(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

DEVE, AFET

2) de către deputaţi, propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluție referitoare la rădăcinile iudeo-creștine ale Europei (B7-0458/2012)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

AFCO

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluție referitoare la adopțiile naționale și internaționale în statele membre ale Uniunii Europene (B7-0459/2012)

retrimis

fond :

JURI

aviz :

LIBE


3. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 25/2012 aferente Comisiei ((N7-0090/2012 - C7-0237/2012 - 2012/2178(GBD)).

°
° ° °

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecţiuni la proiectul prezentat de Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor privind transferul de credit 01/2012.

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecţiuni la proiectul prezentat de Curtea Europeană de Conturi privind transferul de credit V/AB-01/A/12.

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecţiuni la proiectul prezentat de Curtea Europeană de Conturi privind transferul de credit V/AB-02/C/12.

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecţiuni la proiectul prezentat de Curtea Europeană de Conturi privind transferul de credit V/AB-03/A/12.

°
° ° °

În conformitate cu articolul 179 din Regulamentul financiar, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe a informat Autoritatea bugetară cu privire la proiectul de extindere a sediului ei de la Paris.


4. Situaţia din Siria (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Siria

Dezbaterea a avut loc la 11 septembrie 2012 (punctul 18 al PV din 11.9.2012).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri şi Boris Zala, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Siria (B7-0425/2012);

- Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat şi Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Siria (B7-0433/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis şi Elena Băsescu, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Siria (B7-0435/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki şi Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Siria (B7-0438/2012);

- Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin şi Alexandra Thein, în numele Grupului ALDE, referitoare la Siria (B7-0439/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Durant, Judith Sargentini şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Siria (B7-0440/2012).

Vot: punctul 11.15 al PV din 13.9.2012.


5. Utilizarea justiţiei în scopuri politice în Rusia (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Utilizarea justiţiei în scopuri politice în Rusia

Dezbaterea a avut loc la 11 septembrie 2012 (punctul 19 al PV din 11.9.2012).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Knut Fleckenstein şi Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, referitoare la utilizarea politică a justiției în Rusia (B7-0427/2012);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer, Amelia Andersdotter şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la utilizarea politică a justiției în Rusia (B7-0430/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle şi Roberta Angelilli, în numele Grupului PPE, referitoare la utilizarea politică a justiției în Rusia (B7-0431/2012);

- Helmut Scholz, Alda Sousa şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la independența politică a sistemului judiciar din Rusia (B7-0434/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la utilizarea politică a justiției în Rusia (B7-0436/2012);

- Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson şi Jelko Kacin, în numele Grupului ALDE, referitoare la utilizarea politică a justiției în Rusia (B7-0437/2012).

Vot: punctul 11.16 al PV din 13.9.2012.


6. Acordul interinstituțional între Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea și prelucrarea de către Parlamentul European a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comune (dezbatere)

Raport referitor la încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea și prelucrarea de către Parlamentul European a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comune [2012/2069(ACI)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportor: Gerald Häfner (A7-0245/2012)

Gerald Häfner şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Rafał Trzaskowski, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, şi Ashley Fox, în numele Grupului ECR.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Martin Ehrenhauser.

A intervenit Gerald Häfner.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.3 al PV din 13.9.2012.


7. Utilizări permise ale operelor orfane ***I (dezbatere)

Raport referitor la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor orfane [COM(2011)0289 - C7-0138/2011- 2011/0136(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi-a prezentat raportul.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Au intervenit: Sabine Verheyen (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Marielle Gallo, în numele Grupului PPE, Petra Kammerevert, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Christian Engström, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Charalampos Angourakis, Raffaele Baldassarre, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Helga Trüpel, Inês Cristina Zuber, Marco Scurria, Evelyn Regner, Piotr Borys şi Alexandra Thein.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alajos Mészáros, Iosif Matula, Zoltán Bagó, Silvia-Adriana Ţicău şi Jacek Włosowicz.

Au intervenit: John Dalli şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Au intervenit Marie-Christine Vergiat pentru o chestiune de ordin personal şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg cu privire la această intervenţie.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.13 al PV din 13.9.2012.


8. Al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității (2010) (dezbatere)

Raport privind cel de al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii (2010) [2011/2276(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Sajjad Karim (A7-0251/2012)

Sajjad Karim şi-a prezentat raportul.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Alexander ALVARO
Vicepreşedinte

Au intervenit: Evelyn Regner (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFCO), Sebastian Valentin Bodu, în numele Grupului PPE, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Edvard Kožušník, în numele Grupului ECR, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Tadeusz Zwiefka, Zita Gurmai, Alexandra Thein, Vicky Ford, Frank Vanhecke, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Tomasz Piotr Poręba, Tadeusz Cymański, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák şi Francisco Sosa Wagner.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Andrew Henry William Brons.

Au intervenit: John Dalli şi Sajjad Karim.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.4 al PV din 13.9.2012.


9. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea grupurilor PPE şi a Grupului Verts/ALE, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

Delegaţia pentru relaţiile cu Africa de Sud: Jim Higgins în locul lui Veronica Lope Fontagné

Delegaţia pentru relaţiile cu Parlamentul Panafrican: Jim Higgins în locul lui Veronica Lope Fontagné

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile: Veronica Lope Fontagné în locul lui Jim Higgins

Delegaţia la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Veronica Lope Fontagné în locul lui Jim Higgins

Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite: Karim Zeribi

Comisia specială pentru crimă organizată, corupţie şi spălare de bani: Nicole Kiil-Nielsen

(Şedinţa, suspendată la 11.15 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.00)


A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

10. Lupta împotriva sclerozei multiple (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă 0020/2012 depusă de deputații Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner şi Marisa Matias privind lupta împotriva sclerozei multiple a întrunit semnăturile majorităţii membrilor care compun Parlamentul şi va fi, prin urmare, transmisă destinatarilor săi şi publicată în Texte adoptate în prezenta şedinţă (P7_TA(2012)0357), numele semnatarilor fiind înscrise în procesul-verbal, în conformitate cu articolul 123 alineatele (3) şi (4) din Regulamentul de procedură (anexa 1 al PV din 13.9.2012).

A intervenit Petru Constantin Luhan.


11. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


11.1. Reînnoirea acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei [10475/2012 - C7-0181/2012- 2012/0059(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Amalia Sartori (A7-0268/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0337)

Parlamentul a aprobat reînnoirea acordului.


11.2. Acordul UE-Algeria privind cooperarea științifică și tehnologică *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară [08283/2012 - C7-0122/2012- 2011/0175(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Amalia Sartori (A7-0267/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0338)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


11.3. Acordul interinstituțional între Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea și prelucrarea de către Parlamentul European a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comune (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea și prelucrarea de către Parlamentul European a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comune [2012/2069(ACI)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportor: Gerald Häfner (A7-0245/2012)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0339)

Intervenţie

Klaus-Heiner Lehne, în numele Grupului PPE, pentru a solicita exercitarea votului prin apel nominal (s-a procedat la votul prin apel nominal).


11.4. Al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității (2010) (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind cel de al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii (2010) [2011/2276(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Sajjad Karim (A7-0251/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0340)


11.5. Strategia UE privind politica de coeziune pentru zona Atlanticului (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la strategia UE privind politica de coeziune pentru zona Atlanticului [2011/2310(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Alain Cadec (A7-0222/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0341)

Intervenţie

Alain Cadec, raportor.


11.6. Modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile [COM(2011)0598 - C7-0305/2011- 2011/0260(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: David Martin (A7-0207/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0342)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0342)


11.7. Mecanismul de schimb de informaţii privind acordurile interguvernamentale dintre statele membre şi ţări terţe în domeniul energiei ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei [COM(2011)0540 - C7-0235/2011- 2011/0238(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Krišjānis Kariņš (A7-0264/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0343)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0343)


11.8. Sistemele din domeniul calităţii produselor agricole ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole [COM(2010)0733 - C7-0423/2010- 2010/0353(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0344)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0344)

Intervenţie

Iratxe García Pérez, raportoare, privind amendamentul 103.


11.9. Fondurile europene de antreprenoriat social ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social [COM(2011)0862 - C7-0489/2011- 2011/0418(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0345)

Sophie Auconie (raportoare) a propus amânarea votului asupra proiectului de rezoluţie legislativă, în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul European şi-a exprimat acordul privind propunerea în cauză. Chestiunea a fost, prin urmare, retrimisă spre examinare comisiei competente în fond.


11.10. Fondurile europene cu capital de risc ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc [COM(2011)0860 - C7-0490/2011- 2011/0417(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0346)

Philippe Lamberts (raportor) a propus amânarea votului asupra proiectului de rezoluţie legislativă, în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

A intervenit: Carl Schlyter, care s-a întrebat de ce este absent Preşedintele în exerciţiu al Consiliului.

Parlamentul European şi-a exprimat acordul privind propunerea. Chestiunea a fost, prin urmare, retrimisă spre examinare comisiei competente în fond.


11.11. Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între UE și Republica Columbia și Republica Peru ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Bernd Lange (A7-0249/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0347)

Bernd Lange (raportor) a propus amânarea votului asupra proiectului de rezoluţie legislativă, în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul European şi-a exprimat acordul privind propunerea în cauză. Chestiunea a fost, prin urmare, retrimisă spre examinare comisiei competente în fond.


11.12. Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane, prevăzute în Acordul de asociere dintre UE și America Centrală ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane, prevăzute în Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0347)

Jörg Leichtfried (raportor) a propus amânarea votului asupra proiectului de rezoluţie legislativă, în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul European şi-a exprimat acordul privind propunerea în cauză. Chestiunea a fost, prin urmare, retrimisă spre examinare comisiei competente în fond.


11.13. Utilizări permise ale operelor orfane ***I (vot)

Raport referitor la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor orfane [COM(2011)0289 - C7-0138/2011- 2011/0136(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0349)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0349)


11.14. Preferinţe comerciale autonome de urgenţă pentru Pakistan ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de introducere a unor preferințe comerciale autonome de urgență pentru Pakistan [COM(2010)0552 - C7-0322/2010- 2010/0289(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Vital Moreira (A7-0069/2011)

Dezbaterea a avut loc la 9 mai 2011 (punctul 19 al PV din 9.5.2011).

Votul privind proiectul de rezoluţie legislativă fusese amânat la 10 mai 2011 (punctul 11.12 al PV din 9.5.2011).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0350)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0350)


11.15. Situaţia din Siria (vot)

Dezbaterea a avut loc la 11 septembrie 2012 (punctul 16 al PV din 11.9.2012).

Propuneri de rezoluţii B7-0425/2012, B7-0433/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 şi B7-0440/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0425/2012

(care înlocuieşte B7-0425/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 şi B7-0440/2012:

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Elena Băsescu, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala, în numele Grupului S&D,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner şi Malika Benarab-Attou, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2012)0351)

(Propunerea de rezoluţie B7-0433/2012 a devenit caducă.)

Intervenţii

Daniel Cohn-Bendit pentru a prezenta un amendament oral la punctul 2, şi José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra pentru a se opune reţinerii amendamentului.

Dat fiind că mai mult de patruzeci de deputaţi s-au opus luării în considerare a acestui amendament oral, acesta nu a fost reţinut.


11.16. Utilizarea justiţiei în scopuri politice în Rusia (vot)

Dezbaterea a avut loc la 11 septembrie 2012 (punctul 17 al PV din 11.9.2012).

Propuneri de rezoluţii B7-0427/2012, B7-0430/2012, B7-0431/2012, B7-0434/2012, B7-0436/2012 şi B7-0437/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0427/2012

(care înlocuieşte B7-0427/2012, B7-0430/2012, B7-0431/2012, B7-0436/2012 şi B7-0437/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Alojz Peterle, Roberta Angelilli şi Nadezhda Neynsky, în numele Grupului PPE,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Knut Fleckenstein, Justas Vincas Paleckis şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D,

Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson şi Jelko Kacin, în numele Grupului ALDE,

Werner Schulz şi Tarja Cronberg, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki şi Roberts Zīle, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2012)0352)

(Propunerea de rezoluţie B7-0434/2012 a devenit caducă.)


11.17. Propuneri pentru o Uniune bancară europeană (EBU) (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0457/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0353)


12. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Gerald Häfner - A7-0245/2012
Iva Zanicchi şi Carl Schlyter

Raport Sajjad Karim - A7-0251/2012
Peter Jahr, Norica Nicolai şi Emma McClarkin

Raport David Martin - A7-0207/2012
Seán Kelly

Raport Krišjānis Kariņš - A7-0264/2012
Adam Bielan şi Peter Jahr

Raport Iratxe García Pérez - A7-0266/2011
Adam Bielan, Peter Jahr şi Seán Kelly

Raport Sophie Auconie - A7-0194/2012
Norica Nicolai şi Constance Le Grip

Raport Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Norica Nicolai, Peter Jahr şi Monica Luisa Macovei

Raport Bernd Lange - A7-0249/2012
Emma McClarkin

Raport Jörg Leichtfried - A7-0237/2012
Emma McClarkin

Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A7-0055/2012
Peter Jahr

Propunere de rezoluţie - RC-B7-0425/2012 - Situaţia din Siria
Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Mitro Repo, Norica Nicolai, Ewald Stadler, Paul Murphy, Andrzej Grzyb şi Bernd Posselt

Propunere de rezoluţie - RC-B7-0427/2012 - Utilizarea justiţiei în scopuri politice în Rusia
Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Mitro Repo, Adam Bielan, Ewald Stadler, Andrzej Grzyb şi Kristiina Ojuland

Propunere de rezoluţie - B7-0457/2012 - Propuneri pentru o Uniune bancară europeană (EBU)
Ewald Stadler, Andrzej Grzyb şi Seán Kelly


13. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Othmar Karas, care a prezidat votarea de la prânz, a anunţat că nu a solicitat niciun vot prin apel nominal.

Andreas Schwab a precizat că postul său de vot nu a funcţionat în timpul primelor 6 voturi privind (A7-0268/2012, A7-0267/2012, A7-0245/2012, A7-0251/2012, A7-0222/2012, A7-0207/2012).


(Şedinţa, suspendată la 13.20, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

14. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


15. Poziţia Consiliului în prima lectură

Preşedintele a anunţat, în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziţii a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei decizii a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei asistenţe macrofinanciare suplimentare Georgiei (05682/1/2012 - C7-0221/2012 - 2010/0390(COD))
retrimis fond: INTA

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe mâine, 14 septembrie 2012.


16. Decizii privind anumite documente

Modificarea titlului

- Raport din proprie iniţiativă INI 2011/2274: Finanțele publice în UEM – 2011 - 2012

ECON

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă(articolul 42 din Regulamentul de procedură)

Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 5 iulie 2012:

ECON

- Către o Uniune monetară şi economică veritabilă (2012/2151(INI))
(aviz: EMPL, BUDG, AFCO)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă(articolul 48 din Regulamentul de procedură)

Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 5 iulie 2012:

ECON

- Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aplicarea priorităţilor pe 2012 (2012/2150(INI))
(aviz: FEMM, AFCO, ENVI, BUDG, IMCO, REGI, EMPL)

INTA

- Relaţii comerciale şi economice cu Statele Unite (2012/2149(INI))
(aviz: IMCO)

Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 5 septembrie 2012:

AFET

- Clauzele de apărare reciprocă şi de solidaritate ale UE: dimensiuni politice şi operaţionale (2012/2223(INI))
(aviz: LIBE, AFCO)

DEVE

- Pregătirea cadrului financiar multianual privind finanțarea cooperării UE cu statele din Africa, zona Caraibelor și Pacific, precum și cu țările și teritoriile de peste mări pentru perioada 2014-2020 (cel de al 11-lea Fond european de dezvoltare) (2012/2222(INI))
(aviz: FEMM, AFET, BUDG)

- Promovarea dezvoltării prin intermediul comerţului (2012/2224(INI))
(aviz: AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO, TRAN, INTA)

INTA

- Comerţ şi creştere bazată pe investiţii pentru ţările în curs de dezvoltare (2012/2225(INI))
(aviz: AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO, TRAN, DEVE)

Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 6 septembrie 2012:

AFET

- Raport anual privind drepturile omului și democrația în lume în 2011 și politica Uniunii Europene în această privință (2012/2145(INI))
(aviz: FEMM)

IMCO

- Piața internă a serviciilor: situația actuală și etapele următoare (2012/2144(INI))
(aviz: ENVI, EMPL, ITRE, ECON, TRAN, REGI)

Comisii asociate

Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 5 iulie 2012:

ECON

- Către o Uniune monetară şi economică veritabilă (2012/2151(INI))
Comisii asociate ECON, AFCO

(aviz: EMPL, BUDG, AFCO)

EMPL

- Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) (COM(2011)0608 - C7-0319/2011 - 2011/0269(COD))
Comisii asociate EMPL, AGRI
(aviz: FEMM, BUDG, ITRE, CONT, INTA, REGI, AGRI)

Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 5 iulie şi din 6 septembrie 2012

ECON

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2012 (2012/2150(INI))
Comisii asociate ECON

(avize: FEMM, AFCO, ENVI, BUDG, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 6 septembrie 2012:

AFET

- Clauzele de apărare reciprocă şi de solidaritate ale UE: dimensiuni politice şi operaţionale (2012/2223(INI))
Comisii asociate AFET, AFCO
(aviz: LIBE, AFCO)

DEVE

- Promovarea dezvoltării prin intermediul comerţului (2012/2224(INI))
Comisii asociate DEVE, INTA
(aviz: AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO, TRAN, INTA)

INTA

- Comerţ şi creştere bazată pe investiţii pentru ţările în curs de dezvoltare (2012/2225(INI))
Comisii asociate INTA, DEVE
(aviz: AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO, TRAN, DEVE)

Modificări ale sesizărilor către comisii

AFET

- Foaia de parcurs în domeniul energiei pentru 2050, un viitor cu acces la energie (2012/2103(INI))
retrimis fond: ITRE
aviz: AFET, ENVI, IMCO, REGI

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 37 din Regulamentul de procedură)

JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) - COM(2011)0793 - 2011/0373 (COD).

retrimis fond: IMCO, JURI

aviz: JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) - COM(2011)0608 - 2011/0269 (COD).

retrimis fond: EMPL

aviz: INTA, BUDG, CONT, ITRE, REGI, AGRI, JURI, FEMM


17. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 3 al PV din 11.9.2012)


17.1. Africa de Sud: masacrul minerilor aflaţi în grevă

Propuneri de rezoluţii B7-0443/2012, B7-0445/2012, B7-0446/2012, B7-0447/2012, B7-0448/2012 şi B7-0450/2012

Véronique De Keyser, Nicole Kiil-Nielsen, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Bernd Posselt şi Kristiina Ojuland au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Filip Kaczmarek, în numele Grupului PPE, Michael Cashman, în numele Grupului S&D, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL, Sabine Verheyen, Liisa Jaakonsaari şi Cristian Dan Preda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Corina Creţu şi Anneli Jäätteenmäki.

A intervenit Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.1 al PV din 13.9.2012.


17.2. Persecuţia musulmanilor rohingya în Birmania

Propuneri de rezoluţii B7-0426/2012, B7-0449/2012, B7-0452/2012, B7-0453/2012, B7-0454/2012 şi B7-0455/2012

Charles Tannock, Mitro Repo, Marie-Christine Vergiat, Sari Essayah, Barbara Lochbihler şi Fiona Hall au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Csaba Sógor, în numele Grupului PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Bogusław Sonik, Corina Creţu şi Sajjad Karim.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Kristiina Ojuland şi Raül Romeva i Rueda.

A intervenit Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.2 al PV din 13.9.2012.


17.3. Azerbaidjan: cazul lui Ramil Safarov

Propuneri de rezoluţii B7-0428/2012, B7-0429/2012, B7-0432/2012, B7-0441/2012, B7-0442/2012 şi B7-0444/2012

Charles Tannock, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, György Schöpflin, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Véronique De Keyser şi Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Kinga Gál, şi Norica Nicolai au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE, Edit Herczog, în numele Grupului S&D, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Krisztina Morvai, neafiliată, şi Elisabeth Jeggle.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sari Essayah şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

A intervenit Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.3 al PV din 13.9.2012.


18. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

A intervenit Jacek Olgierd Kurski cu privire la derularea dezbaterii precedente.


18.1. Africa de Sud: masacrul minerilor aflaţi în grevă (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0443/2012, B7-0445/2012, B7-0446/2012, B7-0447/2012, B7-0448/2012 şi B7-0450/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0443/2012

(care înlocuieşte B7-0443/2012, B7-0445/2012, B7-0446/2012, B7-0447/2012, B7-0448/2012 şi B7-0450/2012):

depusă de următorii deputaţi:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Sabine Verheyen, Elmar Brok, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Philippe Boulland, Giovanni La Via, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu şi Alf Svensson, în numele Grupului PPE;
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo şi Raimon Obiols, în numele Grupului S&D;
Charles Goerens, Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin şi Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE;
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE;
Charles Tannock, în numele Grupului ECR;
Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Marisa Matias şi Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0354)


18.2. Persecuţia musulmanilor rohingya în Birmania (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0426/2012, B7-0449/2012, B7-0452/2012, B7-0453/2012, B7-0454/2012 şi B7-0455/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0426/2012

(care înlocuieşte B7-0426/2012, B7-0449/2012, B7-0452/2012, B7-0453/2012, B7-0454/2012 şi B7-0455/2012):

depusă de următorii deputaţi:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivo Belet, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, László Tőkés şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D;
Marietje Schaake, Graham Watson, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Fiona Hall, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Anneli Jäätteenmäki şi Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE;
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE;
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR;
Helmut Scholz şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0355)


18.3. Azerbaidjan: cazul lui Ramil Safarov (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0428/2012, B7-0429/2012, B7-0432/2012, B7-0441/2012 şi B7-0442/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0428/2012

(care înlocuieşte B7-0428/2012, B7-0429/2012, B7-0432/2012, B7-0441/2012 şi B7-0442/2012):

depusă de următorii deputaţi:
György Schöpflin, Cristian Dan Preda, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, László Tőkés şi Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE;
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D;
Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE;
Charles Tannock, în numele Grupului ECR;
Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0356)


19. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


20. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

287

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

179

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

168

0022/2012

Franz Obermayr

32

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

93

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

30

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

31

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Edvard Kožušník

35

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

52

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

99

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

24

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

36


21. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


22. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc la 22 şi 23 octombrie 2012.


23. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Bánki, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Nilsson, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatori

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić


Anexa 1 - Lupta împotriva sclerozei multiple (declaraţie scrisă)

Declarația scrisă nr. 0020/2012 depusă de deputaţii Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner şi Marisa Matias privind lupta împotriva sclerozei multiple (punctul 10 al PV din 13.9.2012 şi P7_TA(2012)0357) a fost semnată de 408 deputaţi.

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Richard Ashworth, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Frieda Brepoels, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Trevor Colman, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Joseph Daul, Mário David, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Ioan Enciu, Frank Engel, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Charles Goerens, Kinga Göncz, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Jan Mulder, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Mitro Repo, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Jens Rohde, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Nicole Sinclaire, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Ewald Stadler, Bart Staes, Peter Šťastný, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Rebecca Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate