Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0177(APP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0313/2012

Arutelud :

PV 23/10/2012 - 4
CRE 23/10/2012 - 4

Hääletused :

PV 23/10/2012 - 6.4
CRE 23/10/2012 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0360

Protokoll
Teisipäev, 23. oktoober 2012 - Strasbourg

4. Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 - Käibemaksupõhised omavahendid (arutelu)
CRE

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2014−2020 heakskiitmise menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise huvides [COM(2011)0398 - 2011/0177(APP)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Reimer Böge ja Ivailo Kalfin (A7-0313/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus meetodite ja menetluste kohta, millega tehakse kättesaadavaks käibemaksupõhised omavahendid [COM(2011)0737 - C7-0504/2011- 2011/0333(CNS)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jean-Luc Dehaene (A7-0316/2012)

Reimer Böge, Ivailo Kalfin ja Alain Lamassoure (BUDG komisjoni esimees Jean-Luc Dehaene'i asemel) tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Andreas Mavroyiannis (nõukogu eesistuja), Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) ja Janusz Lewandowski (komisjoni liige).

Sõna võtsid Marietta Giannakou (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Charles Goerens (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Syed Kamall (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Jan Mulder (CONT komisjoni arvamuse koostaja), Pervenche Berès (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Edit Herczog (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Marisa Matias (ITRE komisjoni arvamuse koostaja) ja Brian Simpson (TRAN komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Andrey Kovatchev (REGI komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Paolo De Castro (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), João Ferreira (PECH komisjoni arvamuse koostaja), Morten Løkkegaard (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Dagmar Roth-Behrendt (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Rafał Trzaskowski (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), Inês Cristina Zuber (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Salvador Garriga Polledo fraktsiooni PPE nimel, Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel, Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Richard Ashworth fraktsiooni ECR nimel, Jürgen Klute fraktsiooni GUE/NGL nimel, Claudio Morganti fraktsiooni EFD nimel, Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marian-Jean Marinescu, Jutta Haug, George Lyon, Konrad Szymański, Marta Andreasen, Daniël van der Stoep ja Danuta Maria Hübner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi, Oldřich Vlasák, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski, Mojca Kleva, Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness, Jean-Pierre Audy, Vladimír Maňka, Zofija Mazej Kukovič, Erik Bánki, Jan Olbrycht ja Miroslav Mikolášik.

Sõna võttis Janusz Lewandowski.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Sõna võtsid Andreas Mavroyiannis, Reimer Böge, Ivailo Kalfin ja Alain Lamassoure.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.10.2012protokoll punkt 6.4.

(Istung katkestati mõneks hetkeks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika