Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0177(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0313/2012

Debatai :

PV 23/10/2012 - 4
CRE 23/10/2012 - 4

Balsavimas :

PV 23/10/2012 - 6.4
CRE 23/10/2012 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0360

Protokolas
Antradienis, 2012 m. spalio 23 d. - Strasbūras

4. 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa - Nuosavi ištekliai, pagrįsti pridėtinės vertės mokesčiu (diskusijos)
CRE

Preliminarus pranešimas siekiant teigiamos 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties [COM(2011)0398 - 2011/0177(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Reimer Böge ir Ivailo Kalfin (A7-0313/2012)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl nuosavų išteklių, pagrįstų pridėtinės vertės mokesčiu, teikimo metodų ir tvarkos [COM(2011)0737 - C7-0504/2011- 2011/0333(CNS)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jean-Luc Dehaene (A7-0316/2012)

Reimer Böge, Ivailo Kalfin ir Alain Lamassoure (BUDG komiteto pirmininkas ir pavaduojantis narys Jean-Luc Dehaene) pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Andreas Mavroyiannis (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

Kalbėjo: Marietta Giannakou (AFET komiteto nuomonės referentas), Charles Goerens (DEVE komiteto nuomonės referentas), Syed Kamall (INTA komiteto nuomonės referentas), Jan Mulder (CONT komiteto nuomonės referentas), Pervenche Berès (EMPL komiteto nuomonės referentas), Edit Herczog (ITRE komiteto nuomonės referentas), Marisa Matias (ITRE komiteto nuomonės referentas) ir Brian Simpson (TRAN komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Andrey Kovatchev (REGI komiteto nuomonės referentas), (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Liisa Jaakonsaari pateiktą klausimą), Paolo De Castro (AGRI komiteto nuomonės referentas), João Ferreira (PECH komiteto nuomonės referentas), Morten Løkkegaard (CULT komiteto nuomonės referentas), Dagmar Roth-Behrendt (JURI komiteto nuomonės referentas), Rafał Trzaskowski (AFCO komiteto nuomonės referentas), Inês Cristina Zuber (FEMM komiteto nuomonės referentas), Salvador Garriga Polledo PPE frakcijos vardu, Patrizia Toia S&D frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Richard Ashworth ECR frakcijos vardu, Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu, Lucas Hartong , nepriklausomas Parlamento narys, Marian-Jean Marinescu, Jutta Haug, George Lyon, Konrad Szymański, Marta Andreasen, Daniël van der Stoep ir Danuta Maria Hübner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi, Oldřich Vlasák, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski, Mojca Kleva, Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness, Jean-Pierre Audy, Vladimír Maňka, Zofija Mazej Kukovič, Erik Bánki, Jan Olbrycht ir Miroslav Mikolášik.

Kalbėjo Janusz Lewandowski.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 m. spalio 23 d.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

Teisinė informacija - Privatumo politika